måndag, februari 17

Kärleksenergier


Vår kära planet stiger och allt fler vaknar upp och väljer kärlekens väg och den gamla matrisen spricker, bryts upp och splittras runt omkring er. Mörkret fräser och försöker skapa kaos och förödelse. Var säkra, var visa, var kloka i er omgivning. De som lever kvar i den gamla jordens energier, tankar och vibrationer bringas mer och mer in i kaos för att väckas och ges möjlighet att växa.
För att medvetandet ska börja vibrera på högre frekvenser måste ni se alla andra människor och deras lidande som ert eget. Ni måste inse att det inte finns någon verklig separation mellan er själva och någon annan, och ni måste förlåta, snarare än kräva hämnd. mänsklighetens nästa trick kommer att vara att gå från detta mycket kraftfulla insiktsfria överlevnads verktyg som håller er känslomässigt separerade - till den insikt av er själva som ligger djupt inom er och som alltid känt till er eviga och oändliga natur. Det är ditt jobb att se dem som de verkligen är, och hjälpa dem i chocken av denna insikt när de har sina egna erfarenheter som gör det helt klart för dem att det inte finns någon åtskillnad mellan den Gudomliga källan och människa, precis som det inte finns någon separation mellan människa och människa. Du är ett med alltet...
Du förstår att rädsla attraherar negativitet. Rädslan sänker er vibration. Rädslan sänker ert motstånd mot depressioner, virus, sjukdomar m.m. De mörka energierna kan bara påverka er om ni befinner er i ett tillstånd av lägre vibrationer. Det är därför det är så viktigt att just känna kärlek och verka med sitt positiva ljus. Så ni måste vara försiktiga- inte rädda, bara försiktiga.
Det är en tid att inse att vi alla hör ihop. Det är en tid för att gå samman. Överös varandra med vänlighet och kärlek. Vi hjälper varandra kära ni.
Ljuset är fött av skaparen och kommer att förstora allt som är av ljus. Ta dig ett ögonblick och verkligen låta dig förstå hur kraftfull ljusflamman 2020 faktiskt är och kan vara för dig.

***Varje tanke, ord, känsla och handling
berättar ständigt en historia om vilka
ni är och vilka ni har valt att vara.


***


***


I en värld full av strider
Av strider
Finns en ekande kör
Och hjärtan som brinner för livet
Ja för livet
Vi går samman igen
För tiden är nu...
Är nu...


***

Den villkorslösa kärleken finns där hela tiden, men vi är alltför upptagna med att kritisera, klandra, räcka till, duga, känna oss nere eller sjuka för att upptäcka den. Därför är det viktigt att ha verktyg som hjälper dig att se på världen och livet på ett nytt sätt. Det finns många alternativ till hur du kan välja att se på din upplevelse av livet. När du irriterar dig på eller dömer andra så kan du inte känna villkorslös kärlek. Därför börjar allt med dig själv. Den viktigaste personen i ditt liv och hur du ser på världen. Hur ska det gå till? Kanske du tänker. Egentligen är det enklare än du kan ana och därför också en lika stor utmaning som det är lätt. Det enda du behöver vara bäst på är att vara du. Lyckan infinner sig när du börjar tycka om dig själv mer och mer. Precis som med allt annat är det en övning. För att tycka om dig själv mer behöver du göra det till en vana. Det innebär att du behöver träna, träna, träna. Du kan börja direkt med den enklaste av övningar, men som kan vara väldigt användbar. Krama sig.Textstycke ur boken:
"En bok om kärlek"
Förändra världen genom dig.
Förändra dig genom kärlek.
En guide till ett kärleksfullare liv.
Av: Markus Fernlund
I vår vardag möter vi personer i vår omgivning som vi upplever är elaka, som gör oss besvikna, är falska eller kontrollerande. Vid varje möte, i varje situation och i varje ögonblick har du en möjlighet att träna på att växa till något större. Du kan automatiskt reagera i situationer eller du kan medvetet välja att göra tvärtom. Du kan alltså möta det du upplever med det motsatta.

En person som är arg och elak möter du med vänlighet, snällhet och respekt. En person som är kontrollerande möter du med tillit och visar att du kan släppa taget. En person som misstänker och misstror andra möter du med förtrolighet och öppenhet.
När du väljer det motsatta påverkar du dig själv i en annan riktning i stället för att falla in i samma mönster som den personen du möter. Du påverkar även din omgivning. En metod som gör att alla vinner. Genom att välja att göra det motsatta får du varje gång träna på att vara medveten om dig själv och hur du kanske skulle reagera om du vore omedveten. Det innebär att varje gång du väljer det motsatta så bryter du gamla mönster och ditt Ego tappar kraft.Textstycke ur boken:
"En bok om kärlek"
Förändra världen genom dig.
Förändra dig genom kärlek.
En guide till ett kärleksfullare liv.
Av: Markus FernlundTÅRAR BLIR TILL GULD


Det här är en sång
Till barnet jag var
Till tidiga drömmar
Till allt som kom bort
Jag ville passa in
Som varje unge vill
Men det blev aldrig så
Nej, det var aldrig min lott
Men åren går och man lär sig leva
Med dem kort som delats ut
Vågar jag säga att jag tror på ödet
Och allt får en mening till slut

Tänk om allt är som det ska
Ingen annan jag borde va
Tänk om allt, allt drama all skuld
Var steg på vägen, som leder mig hem
Där tårar blir till guld
Där tårar blir till guld
Blir till guld...

Jag har somnat ibland
Och hoppats att vakna
Som nån helt annan
Ett bättre jag
Jag har tappat tron
Jag har levt bredvid
Jag har gått på lina
Hela mitt liv
Men åren går och man lär sig leva
Med dem kort som delats ut
Vågar jag säga att jag tror på ödet
Och att allt får en mening till slut...

Tänk om allt är som det ska
Ingen annan jag borde va
'Tänk om allt, allt drama all skuld
Var steg på vägen, som leder mig hem
Där tårar blir till guld
Där tårar blir till guld

Dra en lott i den svarta hatten
Be om tur be om nåd
För nått gick sönder nått blev helt
En del kan man aldrig förstå
Tänk om allt är som det ska
Ingen annan jag borde va

Tänk om allt, allt drama all skuld
Tårar blir till guld
Tänk om allt är som det ska
Ingen annan jag borde va

Tänk om allt, allt drama all skuld
Var steg på vägen, som leder mig hem
Där tårar blir till guld
Där tårar blir till guld
Blir till guld...
Blir till guld...

Det här är en sång
Till barnet jag varArtist: Sarha Dawn Finer
Låtskrivare: Mauro Scocco

Gör ditt val från hjärtat utan att visa vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt. Du gör det utan pekpinnar med en intention om förändring. Var bara på ditt mest naturliga sätt, motsatsen till det du ser och upplever. Var skillnaden som gör skillnaden i dina möten med din omvärld.

Du kan välja att se på världen med kärlek eller rädsla. Dina val genomströmmar allt du gör. Du blir därmed dina val, eftersom dina val definierar vem du är. Vill du förändras så börja göra nya val i ditt liv. Du kan börja göra det genom att välja att se på världen på ett nytt sätt. Du har tusentals ögonblick varje dag då du har chansen att välja att se på världen med nya ögon. Tillfällen då du tidigare kanske reagerade och lät ditt Ego döma och värdera. Nu har du möjlighet att undersöka massor av situationer där du kan välja att uppleva dem genom ett mer medvetet seende på ett mer kärleksfullt sätt. Det handlar om din inställning till allt. Din inställning till livet, relationen till dig själv eller till den här boken. Din syn på världen påverkar hur du ser på ditt liv påverkar hur du ser på världen. Du kan inte förändra världen lika lätt som du kan förändra dig själv. Börja därför med att utmana din syn på allt. Utmana dig själv i att välja något annat synsätt än det du automatiskt använder dig av.Textstycke ur boken:
"En bok om kärlek"
Förändra världen genom dig.
Förändra dig genom kärlek.
En guide till ett kärleksfullare liv.
Av: Markus Fernlund***


Vet att ni är här för
 att utmana varandra.
Ni är här för att 
utmana varandra
 att älska villkorslöst...


***
När ni väljer att se livet utifrån någon annan persons ögon eller väljer perspektivet att gå i någon annans skor har du chansen att uppleva mer förståelse för andra. Om du skulle uppleva en annan persons livsperspektiv, ta del av den personens dagliga göromål, skulle du upptäcka att hens dag är fylld med mål, att-göra-listor, problem och bekymmer som är personliga och berör just den här personen. Det kan vara lätt att fokusera på sig själv, sina tankar, sina känslor, sina problem och glädjeämnen som om man var den enda personen som upplevde detta. Vi är ju trots allt huvudpersoner i vårt eget liv. När vi gör det kan det vara lätt att glömma bort att andra personer också har drömmar och farhågor. De söker lycka, kärlek och trygghet i sina liv. De har en längtan efter något, precis som du.
De våndas och får utstå saker, precis som du. Vi gör den här livsresan tillsammans med alla våra medmänniskor. Med det perspektivet blir det lättare att se på våra medresenärer med medkänsla och sympati. Ser du livet utifrån någon annan får du större förståelse och medkänsla för andra. Andra personer blir mer verkliga, precis som du.Textstycke ur boken:
"En bok om kärlek"
Förändra världen genom dig.
Förändra dig genom kärlek.
En guide till ett kärleksfullare liv.
Av: Markus Fernlund***


Du är både spegeln och ansiktet i spegeln. Din verklighet speglar din vibration. Du är både projektorn och bioduken. Putsa dina fönster så att världens tunga energier kan passera igenom utan att uppröra dig. Denna verklighet visade sig vara något helt annorlunda än vad du tidigare lärt dig och trott på. Acceptera, för det är dig själv du möter! Lyssna då det är dina ord som hörs. Omtolka och visa medkänsla till dig själv. Din verklighet är en spegelbild där du ser, känner och hör dig själv.***

"Om du skadar någon annans karaktär skadar du också din egen" 
Det vill säga - Om vi kritiserar och dömer andra drabbar det oss själva.
-Ordspråk hos Yorubafolket


***


När kärlekens ögon ser på Jorden så skiner Jorden av kärlek. När kärlekens ögon ser på dig så ser du med kärlek tillbaka. Ta tillbaka kärleken i ert liv och låt den skina och blomstra var den än kommer åt, kärleken är den kraft som kommer att rädda Jorden och dig själv. Detta är den eviga sanningen och inget kan förändra den. Kärlekens kraft är stor, stark och vacker, det skönaste man kan se och verka inom. Låt nu kärleken växa i era hjärtan och se de mirakel som faller ner framför era fötter. Det har hänt och kommer att hända igen. Kärlekens rike är oskattbar och du kan bara nå det genom din önskan och vilja att finna det. Låt den nu bli en del av ditt liv som du så länge har önskat och sökt efter. Nu är den tiden kommen då alla kan söka och finna den.

***


Som vad du gör för dig själv,
gör du för världen,
Och vad du gör för världen,
gör du för dig själv.


***


Nu är det dags, medan den här energin av ljus är så intensiv, ta tag i den, förankra den, använd den till att omvandla denna verklighet. Det är bara genom det mänskliga hjärtat och medvetenhet som omvandling kan ske. Ni har nyckeln till att hjälpa till med omvandlingen av de dåliga energierna på denna planet. Ni är gudomliga ljus och energier född av stjärnorna och nu är tiden inne för den största transformationen någonsin! Från negativa hjärnkontrolls system, patriarkatets hårdhet genom rädsla, krig och övergrepp till en gyllene tidsålder i fred, kärlek, glädje och harmoni. Välkomna all förändring och följ med!!!
Ljus och Kärlek
Bettan

onsdag, januari 1

Nu skapar vi nya minnen...


För något över ett år sedan, satte sig en ung tjej på bara 16 år sig utanför riksdagshuset och strejkade för klimatet. Vi såg den första sändningen på lokalnyheterna, då satt Greta alldeles ensam och vi blev rörda av hennes uppriktiga oro och ståndaktiga vilja. Varje fredag skulle hon strejka sa hon, tills politikerna började lyssna. Jag som annars mycket sällan ser på nyheterna började följa Gretas kamp. Från att först vara ensam började människor att samlas omkring Greta. Först i hennes stad, sedan började de samlas i andra städer, på alla kontinenter, över hela världen och alla med ett och samma budskap: "Låt oss leva i harmoni med Jorden! Låt oss leva i kärlek med Jorden!"

Tror du att allt detta skett av en slump? Det finns ingen slump. Greta var en katalysator för en stark kollektiv längtan. Därför växte sig rörelsen så stark, så fort. Så explosionsartat; för det finns en stark längtan efter en frisk och välmående jord, En stark kollektiv längtan efter att leva i fred, frid och harmoni. En stark längtan efter att andas ut, att slappna av, efter att bara vara, efter att kunna njuta av livet, efter att blomma ut, efter att leva sin högsta potential.
Denna längtan är ett enormt kraftfält och detta är något forskarna inte har med i sina beräkningar.
En allt större vilja att göra så. Att själv upptäcka andra vägar. Detta sker redan. Ja det sker, det sker i hög hastighet. Man inser om de kan så kan även vi! En önskan har väckts att lära av varandra, att följa goda exempel och skapa nya. Att inse att vi sedan länge har en fullständig fossilfri teknologi att använda oss av, det var länge sedan bilar gick runt på vattenånga och tryckluft uppfanns och allt fler kommer att kräva att man börjar använda sig av den kunskapen och skapa avgasfria transportmedel. Man har även kunskap om hur man bygger hus som värmer sig själva, som skapar sin egen el och vattensystem som renar sig själv.
Allt börjar med att säga "det finns en annan väg och jag har valt att gå den". I början handlar denna väg om att finna frid och glädje i dig själv, men i nästa steg vill du finna frid och glädje med din omgivning, med människorna och i förlängningen med hela skapelsen.
De flesta av er når detta tillstånd via meditation, ni blir då allt bättre på att bibelhålla denna känsla allt starkare och längre med er omgivning. Men lättast för de allra flesta är det när ni är nära naturen, där är det lätt för de flesta att koppla upp sig till den storslagna känslan av Enhet med allt.
Meditera en stund på detta och ni kommer att inse att allt hänger ihop; när människor vaknar upp så kan de inte göra någon annan illa, det går helt enkelt inte, och vi är i början denna uppvakningsresa nu. Några av er mycket mer än i början, men som ett kollektiv är vi i början. Det kan dock tilläggas att det inte är en tidig början, nej, vi har kommit långt på väg, även som kollektiv.
Att känna kärlek till det inre hjärtat är steg ett. Kärleken till Moder Jord kommer när man hittat det inre hjärtat, när man hittat den inre kärleken, när människorna inser att jorden inte bara är vacker och inte bara en plats att resa runt på, se, besöka, utan att det är Källan till liv, källan till det fysiska livet.

Glädjen finns inom dig och glädjen kan du ta med dig vart du än går, den kan finnas med dig i varje stund om du bara öppnar upp dig för den, bara du släpper in den i ditt liv.
När du lever i harmoni med Moder Jord så lever du i harmoni med dig själv, för ni hör ihop i den fysiska värld som du nu har den stora lyckan att befinna dig i!.


VAD ÄR MEDVETEN NÄRVARO?

Medveten närvaro är en urgammal buddhistisk metod med oerhört stor relevans för nutidens liv. Det har ingenting med den egentliga buddhismen att göra och innebär inte att man bör bli buddhist, utan vad det handlar om är ett uppvaknande, att man lever i harmoni med sig själv och världen. Medveten närvaro går ut på att granska vem man är, att ifrågasätta sin världsuppfattning och sin plats på jorden och att lära sig uppskatta rikedomen i alla livets ögonblick. Framförallt går det ut på att ha kontakt med nuet.
Ur ett buddhistiskt perspektiv ter sig vårt vanliga vakenhetstillstånd ytterst kringskuret och självbegränsande, något som i många avseenden mera påminner om en långt utdragen dröm än om vakenhet. Meditation hjälper oss att vakna upp ur denna automatiska, omedvetna sömn och ger oss förmåga att gå genom livet med full överblick över våra medvetna och omedvetna möjligheter. Vise män, yogis och zenmästare har systematiskt undersökt detta område i tusentals år, och under den tiden inhämtat lärdomar som nu skulle kunna ha en oerhört positiv effekt på Västerlandet, som en motvikt mot vår kulturs orientering mot att kontrollera och betvinga naturen hellre än att erkänna att vi är en del av den. Deras samlade erfarenheter tyder på att vi genom ett noggrant och systematiskt studium av vår egen, inre natur, och framför allt vårt eget medvetande, skulle kunna leva ett liv i större tillfredsställelse, harmoni och vishet.
Medveten närvaro har kallats hjärtpunkten i den buddhistiska meditationen. I grund och botten är medveten närvaro ett enkelt begrepp. Dess styrka ligger i meditationsutövningen och dess tillämpningar. Medveten närvaro innebär en alldeles särskild sorts uppmärksamhet som är avsiktlig, opartisk och riktad mot nuet. Denna typ av uppmärksamhet leder till en större vakenhet, klarsyn och accepterande av verkligheten som den är. Det öppnar våra ögon för det faktum att livet består av en serie ögonblick. Om vi inte är helt och hållet närvarande under merparten av de där ögonblicken kan vi gå miste om det mest värdefulla vi har i livet och aldrig inse hela rikedomen och vidden av våra möjligheter till mognad och förändring.Textstycke ur boken:
Vart du än går är du där
Medveten närvaro i vardagen
Jon Kabat-Zinn
Medveten närvaro är en enkel men kraftfull metod att bryta sig lös och återvinna kontakten med sin egen vishet och vitalitet. Det är ett sätt att ta befäl över sitt eget liv, dess inriktning och kvalitet, inklusive relationerna till familjen, arbetet, yttervärlden och jorden som sådan - och först och främst till sig själv som människa.
Nyckeln till denna väg, som är en av hörnstenarna i buddhismen, taoismen och yoga och även återfinns i Emersons, Thoreaus och Whitmans verk, samt i de nordamerikanska indianernas filosofi, är att uppskatta nuet och att genom ett oavbrutet och skarpsinnigt iakttagande av det arbeta fram en intim relation till det. Det är raka motsatsen till att ta livet för givet.

Jag vill gärna tänka mig att medveten närvaro är något så enkelt som konsten att leva medvetet. Man behöver inte vara yogi eller buddhist för att göra det. I själva verket behöver man inte veta mycket om buddhismen för att vara på det klara med att det viktigaste är att man är sig själv och inte strävar efter att bli någonting man inte redan är. I grund och botten går buddhismen ut på att man ska få kontakt med sitt eget, innersta väsen och ge det fritt utlopp. Man ska vakna upp och se tingen sådana de faktiskt är. I själva verket betyder ordet "buddha" bara en person som fått upp ögonen för sin egen rätta natur.
Medveten närvaro står alltså inte i motsättning till några som helst trosföreställningar eller traditioner - vare sig religiösa eller vetenskapliga - och inte heller försöker den sälja någonting, framför allt inga nya trossatser eller någon ny ideologi. Man skulle faktiskt kunna säga att det går ut på att låta hjärtat vara med.


Textstycke ur boken:
Vart du än går är du där
Medveten närvaro i vardagen
Jon Kabat-Zinn


***


Ditt förflutna har gett den styrka
och visdom du har idag,
så fira det.
Låt det inte hemsöka dig.


@powerofpositivity


***


ENKELT MEN LÅNGT IFRÅN LÄTT

Det kräver ansträngning och disciplin, av det enkla skälet att de krafter som arbetar emot den är extremt ihärdiga. Så starka är de, så djupt förborgade i det omedvetna, att blotta försöket att medvetet granska nuet kräver en fast inre övertygelse och en hel del arbete. Men arbetet är sin egen belöning eftersom det ger oss kontakt med många aspekter av vårt liv som vi vanemässigt förbiser och går miste om.
Arbetet är också upplysande och frigörande. Upplysande i den bemärkelse att det bokstavligt talat ger oss en klarare syn på livet och därigenom en större förståelse av de livets beståndsdelar som vi tidigare inte varit i kontakt med, inte velat se och erkänna. Detta kan betyda att djupa känslor - sorg, vemod, bitterhet, vrede och rädsla - väller fram, känslor som vi kanske inte brukar tillåta oss att uppleva eller uttrycka. Men medveten närvaro kan också hjälpa oss att uppskatta de känslor av glädje, fridfullhet och lycka som ofta kommer och går utan att vi riktigt lägger märke till dem. Frigörande är det i och med att det ger oss nya sätt att vara, både i vår egen kropp och i världen, som kan befria oss från de vanor vi så ofta fastnar i. Dessutom skänker det oss en ny styrka eftersom den här typen av koncentration öppnar kanaler till våra djupa inre reservoarer av kreativitet, begåvning, fantasi, klarsyn, beslutsamhet och vishet.Textstycke ur boken:
Vart du än går är du där
Medveten närvaro i vardagen
Jon Kabat-Zinn

***


Din energi är din största energikälla.
När du vibrerar en hög, kärleksfull energi,
kommer du att få den energin reflekterad
tillbaka till dig. Men när du vibrerar med
låg nivå blir man en enkel match för männ-
iskor och situationer som också vibrerar på
den nivån. Därför ligger din kraft i din för-
måga att ändra din energi.


@gabbybernstein


***
***


Och himlen sa till Jorden:

Leta efter de som förstår
sitt ursprung.

Att de kommer från dig.

Att de ska återvända till dig.

Det är dem vi behöver nu.@petersvardsmyr


***

När det gäller meditation måste man verkligen vara redo för den. Man måste ta upp den vid den rätta tidpunkten i sitt liv, vid en tid då man är villig att uppmärksamt lyssna till sin egen röst, sitt eget hjärta, sin egen andning - att helt enkelt stanna upp och lyssna på allt detta utan vara tvungen att bege sig någon annanstans och syssla med någonting bättre eller annorlunda. Detta innebär hårt arbete.

Ingen annan människa kan uträtta uppgiften att vakna upp åt oss. Det är definitivt någonting som man själv måste arbeta för. Sist och slutligen är det ju så att vart du än går, så är det du som är där. Det är ditt liv som vecklas ut.Textstycke ur boken:
Vart du än går är du där
Medveten närvaro i vardagen
Jon Kabat-Zinn
***

Du är förmodligen inte alls den du tror att
andra människor tror att du är.
Bara så du inte går runt och tror det.


@petersvarsmyr


***


***


Hjälp någon att växa.
Låt deras osäkerhet försvinna.
Påminn dem att de är värdefulla.
Låt dem veta hur magiska de är.
Var ljuset i en återkommande
mörk värld.


@hennesvag


***


***


Var inte så tuff mot dig själv.
Det är okej att ha en stund av osäkerhet
om livet.
Det är en omvälvande period
att hitta sitt syfte.


@powerofpositivity***
SLÄPPER ALLT


I telefon vi låter så samma
Och när man ser oss ser man det mer
Temperament det har du från pappa
Så även om din dag ibland är grå
Finns det alltid eld i dig ändå
Vet vad du tänker innan du pratar
Om du är ledsen blir jag det med
Vet vad du älskar, vet vad du hatar
Jag lovar, det finns inget som betyder mer

Om jag drar isär, du drar tillbaks
När det är kallt, du håller om
Jag faller ner, du tar emot
Och släpper allt om jag behöver det någon
gång
Vet du?

Vi kanske glömmer allt det här en dag, men du
Så länge stjärnorna finns kvar, så står jag där
Jag är alltid din och släpper allt om du
behöver

Okey, yeah
Om allt försvinner har vi varandra
Och vad som än händer, inga problem
Står bakom scenen, panna mot panna
Ibland så är det lätt, ibland det svårt
Men vi kan alltid dela det på två
Vet vad du tänker innan du pratar
Om du är ledsen, blir jag det med
Och allting jag ger, det får jag tillbaka
Jag lovar, det finns inget som kan ändra det

Om jag drar isär, du drar tillbaka
När det är kallt, du håller om
Jag faller ner, du tar emot
Och släpper allt om jag behöver det någon
gång
Vet du?

Vi kanske glömmer allt det här en dag, men du
Så länge stjärnorna finns kvar, så står jag där
Jag är alltid din och släpper allt om du behöver

Jag vet, jag vet
Och du vet, du vet
Att vi går längre om vi går tillsammans
Jag vet, jag vet
Och du vet, du vet
Att vi går längre, längre så

Om jag drar isär, du drar tillbaks
När det är kallt, du håller om
Jag faller ner, du tar emot
Och släpper allt om jag behöver det någon
gång
Vet du?

Vi kanske glömmer allt det här en dag, men du
Så länge stjärnorna finns kvar, så står jag där
Jag är alltid din och släpper allt om du
behöver.Artist: Linnea henriksson/ Norlie & KKV
Låtskrivare: Sonny Fahlberg, Kim Vadenhag, Alex Sköld & 1 moreDen trasiga kommer alltid att kunna älska hårdare än de flesta. För när du väl har varit i mörkret kommer du att uppskatta allt som lyser...

GOTT NYTT ÅR!
Välkommen 2020!!! Jag tror på dig!


I Kärlek
Bettan

söndag, december 15

Gnistan
NÄR NATT FLYR

Allt är så tyst ikväll och himlen så svart
Och frosten biter hårt där ingen står vakt
I vinterland tycks livet ha hunnit ifatt
Nånstans därute så finns drömmarna kvar
Nånstans i fjärran hörs ett helande svar
Nånstans så vet vi, det här är det enda vi har

Så res dig upp och håll inte andan mer
Och lyft din blick, vad är det du ser?

När en natt flyr, vem går med dig då,
när natt flyr?
När en dag gryr, vem hör ditt hjärta slå
när dag gryr?

Allt som vi önskar är en plats som är god
En strimma ljus i oss och lyckliga ord
Bara just nu, en stund över pyntade bort
Åh, att få tindra i en värld som står still
Och snön där ute gör precis som den vill
Men hoppet finns kvar så länge nån finns
här intill

Så höj ditt glas och sjung en tröstesång
Och se tillbaks men vänd inte om

När natt flyr, vem finns med dig då,
när natt flyr?
När dag gryr, vem hör ditt hjärta slå
när dag gryr?

Med allt vi tror på så nära till hands
Kan vi förlåta, kan vi ge det en chans?
Allt har sin tid och allt har sin början nånstans
Så ta ett steg, ta ett steg rakt ut
Ta ett steg nu, där ingen varit förut

När natt flyr, går du med mig då,
när natt flyr?
När dag gryr, hör du mitt hjärta slå
när dag gryr?

När natt flyr, finns du med mig då,
när natt flyr?
När dag gryr, hör du mitt hjärta slå
när dag gryr?Artist: Peter Jöback
Låtskrivare: Peter Jöback, Tobias Froberg, Kathryn Williams, Ulf Christer Schagerström


Kärlek är nyckeln. Kärleken förenar allt. Självklart är hat splittrande. Ni har alla erfarit detta men nu vänder tidvattnet och förenar allt i kärlek. Det finns inga skillnader. Att älska andra är att älska sig själv. Hur du älskar andra är hur du älskar dig själv. Detta är så viktigt att komma ihåg.
Det är ingen liten bedrift för en grupp krigare att helt förändra världen, men arbetet börjar med dig själv. Den omvandlade transformationen är ditt arbete att utföra med varje dags utmaningar.
Ge visdom och kärleksenergi till dessa utmaningar och upplev hur din dag förändras till det bättre. Ditt ljus blir ljusare och större och när du samverkar med den energi. Känn in denna storhet inom er. Känn hur den flyter i era ådror. Ni är en del av den och de underverk som sker, de sker också genom er. Pusselbiten finns där inom er och för varje steg ni tar mot ljuset, så uppfylls er funktion som ljusbärare för världen och dig själv.
Kära vänner, ska vi göra en gemensam ansträngning nu, att stilla oss en stund för att finna den kärna av ljus inom oss själva. Det är när ni följer vägledningen inom er som ni tar de steg som behövs, både för er egen utvecklings skull och världens. Känn friden och kärleken som strömmar ut och fyller er kropp. Känn att allt är bra och att allt ni sökt finns här och nu. Friden har återställts i ert sinne och hoppet och kärleken med den.
"Låt inte din låga slockna, gnista för gnista, i det hopplösa träsket av inte riktigt, inte ännu och inte alls. Låt inte hjälten i din själ försmäkta i ensam frustration över det liv du förtjänade men aldrig kunnat nå. Den värld du längtar efter går att vinna. Den existerar. Den är verklig. Den är möjlig. Den är din."

-Ayn Rand


Livet är för kort för att vi ska förminska våra talanger. Ni föddes till obegränsade möjligheter, och det är ert eget ansvar att bli legendariska. Ni har skapats för att fungera på en mästerlig nivå, för att förverkliga ovanligt viktiga planer. Ni har utformats för att vara en god kraft på denna lilla planet. Ni har det som behövs för att återerövra er inneboende storslagenhet i en civilisation som blivit ganska ociviliserad. Det som behövs för att återställa er värdighet i en global kultur där de flesta handlar fina skor och köper dyra saker, men sällan investerar något i förbättring av sig själva. Ert personliga ledarskap förutsätter - nej, kräver - att ni slutar bete er som cyberzombies, fjättrade vid era skärmar, och strukturerar om ert liv till ett föredöme.


Textstycke ur boken:
ROBIN SHARMA
5AM CLUB
Äg din morgon
Förändra ditt liv.
-Robin Sharma
***


Fred är inte något du önskar dig.
Det är något du gör.
Något du är.
Och något försvinner.

-John Lennon


***
"Var och en av er är kallad. Var och en av er bär med sig en instinktiv längtan efter förträfflighet. Ingen här inne behöver stanna kvar i den massornas medelmåttighet som är så tydlig i samhället. Begränsningar är bara en mentalitet som alltför många bra människor tillämpar, dag ut och dag in, tills de tror att begränsningarna är verkliga. Det gör mig ont att se så många människor sitta fast i en berättelse som säger att de aldrig kan bli storslagna, vare sig professionellt eller personligt. Ni måste komma ihåg att era ursäkter är förövare, era rädslor lögnare och era tvivel tjuvar."Textstycke ur boken:
ROBIN SHARMA
5AM CLUB
Äg din morgon
Förändra ditt liv
-Robin Sharma

"Oavsett var du befinner dig på din livsväg - låt inte smärtan i ett icke - perfekt förflutet hindra din framtid från att bli strålande. Du har så mycket mer kraft än du kanske förstår.
Storslagna segrar - och rena välsignelser är på väg. Och du befinner dig precis där du ska vara för att kunna växa på det sätt som krävs för att leva det ovanligt produktiva, vördnadsbjudande och exceptionellt inflytelserika liv som du gjort dig förtjänt av under dina svåraste prövningar. Ingenting är fel just nu, även om det kanske känns som om allting har rasat samman. Om livet känns som en enda röra just nu är det bara för att din rädsla är starkare än din tillit. Med träning kan du skruva ner volymen på rösten hos ditt rädda jag och stärka den triumferande sidan i stället. Sanningen är att varje utmaning du någonsin ställts inför, varje fientlig eller giftig person och varje prövning du mött har förberett dig på ett perfekt sätt för att bli den person du är idag. Du behövde precis de lektionerna för att aktivera skatterna, talangerna och krafterna som just nu vaknar inom dig. Ingenting har skett av en slump, och ingenting har varit i onödan. Du är exakt där du ska vara för att kunna slå in på vägen mot det du mest av allt längtar efter - där du kan bygga imperier och förändra världen. Och kanske till och med gå till historien."Textstycke ur boken:
ROBIN SHARMA
5AM CLUB
Äg din morgon
Förändra ditt liv
-Robin Sharma


***


"Den stund då vi är närmast att ge upp är det ögonblick
då vi måste hitta kraften att fortsätta framåt."


***

***


Mina ärr berättar en historia.
De påminner mig om när
livet försökte krossa mig
men misslyckades...


***

"Ni bär en hjälte inom er. Ni visste det som barn, innan de vuxna fick er att lägga band på er kraft, stänga in ert inre geni och svika ert eget hjärtats sanning."

"Vuxna är barn som det gått utför med. När ni var mycket yngre förstod ni hur man ska leva. Ni tittade på stjärnorna, fulla av förundran. Ni kände er levande när ni sprang genom en park. Ni översköljdes av glädje när ni jagade fjärilar. Men sedan när ni blev vuxna, glömde ni bort hur man är  människa. Ni glömde bort hur man är djärv och entusiastiska och kärleksfull och fullt ut levande. En dyrbar reservoar av hopp torkade ut. Det blev okej att vara medelmåttig. Er lysande kreativitet, er positivitet, er nära kontakt med allt annat, började mattas av i takt med att ni i stället började oroa er för att passa in, få mer än andra, vara populära bland kompisarna. Men jag säger er: delta inte i världen av bedövande vuxna med all dess knapphet, apati och begränsningar. Jag vill bjuda in er till en hemlig verklighet som bara några få mästare känner till, stora genier och historiska legender. Och att upptäcka en rå kraft inom er som ni inte visste fanns där. Ni kan skapa magi i ert arbete och ert personliga liv. Det har jag gjort. Och jag är här för att hjälpa er med det."Textstycke ur boken:
ROBIN SHARMA
5AM CLUB
Äg din morgon
förändra ditt liv
-Robin Sharma


"Hör ni, jag har varit med om ett och annat. Slagits omkull och knuffats omkring ganska hårt i livet. Varit sjuk, Blivit attackerad. Blivit utnyttjad osv.
Men det är okej, alltihop. Smärtan är nämligen porten till djupet. Fattar ni vad jag menar? Och tragedi är naturens stora reningsbad. Det bränner bort det falska, egots rädsla och arrogans. Får oss att återvända till vår storslagenhet och vårt verkliga geni, om vi bara har modet att gå in i det som sårar oss. Lidandet kan ge stora belöningar, inräknat empati, originalitet, igenkännande och äkthet.
"Jag har haft drömmar och jag har haft mardrömmar, men jag har mött mina mardrömmar på grund av drömmarna."
"All inlärning möter oss precis där vi är. Och när vi växer som människor förstår vi allt bättre."


Textstycke ur boken:
ROBIN SHARMA
5AM CLUB
Äg din morgon
Förändra ditt liv
"Om vi kunde förändra oss själva skulle tendenserna i världen också förändras. När någon förändrar sin egen natur, förändras världens attityd mot dem. Vi behöver inte vänta och se vad andra gör.
Ju mer allt handlar om er själva, och ju mer er besatthet fokuserar på att lyfta andra, desto mer kommer ni att växa in i er nya identitet.
Allt som är negativt, giftigt och orent filtreras bort. Att leva på det sättet i världen är ett vattentätt försvar som hjälper oss att stänga ute alla som riskerar att förminska vår storhet.Textstycke ur boken:
ROBIN SHARMA
5AM CLUB
Äg din morgon
Förändra ditt liv
-Robin SharmaNi ska ha helt klart för er att ni under hela resten av livet, varje dag, kommer att möta möjligheter att visa upp ert ledarskap, var ni än befinner er och i allt ni gör. Ledarskap är inte bara för internationella företagsikoner och jättarna på marknaden. det är en arena där alla får spela. För ledarskap handlar mycket mindre om formella titlar, stora kontor och pengar på banken, och mycket mer om en hängivenhet gentemot att låta vadhelst ni gör bli storslaget, precis som ni själva som personer. det handlar om att stå emot alldaglighetens tyranni, vägra låta negativiteten omintetgöra er känsla av vördnad och hindra alla former av slaveri under medelmåttigheten från att ta över ert liv. Ledarskap handlar om att göra skillnad, precis där ni befinner er.

I en värld som vill hålla oss fjättrade, se till att bygga upp er egen styrka. Under en epok som strävar efter att få oss att stanna i mörkret, stig fram i ljuset. I en tid som hypnotiserat oss att glömma bort våra gåvor, återerövra ert geni. Livet kräver det, av oss alla - att bli mästare inom vårt område, krigare som kämpar för vår egen utveckling och den villkorslösa kärlekens väktare, för hela mänskligheten. Visa respekt och medkänsla för alla på vår lilla planet, oavsett deras tro, hudfärg eller samhällsklass. Lyft dem i en civilisation där så många hämtar kraft i att trycka ner andra. Hjälp andra att ana de underverk som slumrar inom dem. Visa på de dygder som vi alla önskar att fler skulle uppvisa. Allt jag säger talar till den oförstörda delen av er, den sida av er som var så okuvligt levande innan ni fick lära er rädsla, knapphet, vaksamhet och återhållsamhet. Det är er uppgift som hjälten i ert eget liv, som den skapande kraften, att förändra kulturen och att som medborgare på jorden hitta den dimensionen inombords. Och när ni väl har gjort det, att ägna resten av livet åt att återknyta kontakten med den.Textstycke ur boken:
ROBIN SHARMA
5AM CLUB
Äg din morgon
Förändra ditt liv
-Robin Sharma


Acceptera denna möjlighet till mänsklig förträfflighet, och jag lovar att livet kommer att genomsyras av en rad sammanträffanden av framgång och magi långt bortom vad ni kunnat drömma om. Och de större änglarna, de som värnar om er mest storslagna potential, kommer att börja besöka er regelbundet. I själva verket kommer era djupaste drömmar att genomsköljas av en serie till synes omöjliga mirakel, så att de bästa av dem besannas. Själva utvecklas ni till en av de sällsynta, magnifika varelser som uppgraderar hela världen bara att vandra bland människorna.Textstycke ur boken:
ROBIN SHARMA
5AM CLUB
Äg din morgon
Förändra ditt liv
-Robin Sharma


Detta är livets sanna glädje, att användas för ett syfte som man själv ser som mäktigt; att vara en naturkraft istället för en stressad liten klump av krämpor och bedrövelser som gnäller över att världen inte gör sitt allt för att man själv ska bli nöjd.
Jag anser att mitt liv tillhör hela samhället, och så länge jag lever är det ett privilegium att få göra vadhelst jag kan för det.
Jag vill vara fullständigt uttömd när jag dör, för ju hårdare jag arbetar i livet, desto mer lever jag. Jag gläds åt livet för dess egen skull. För mig är livet ingen flackande låga - det är en lysande fackla som jag fått bära för ett ögonblick, och jag vill att den ska brinna så intensivt som möjligt innan jag lämnar över till nästa generation.


Textstycke ur boken:
ROBIN SHARMA
5AM CLUB
Äg din morgon
Förändra ditt liv
-Robin Sharma


***


Livet är som fotografi.
Du behöver de negativa
för att utvecklas


***


***


Vi skulle vara mer fridfulla och lyckliga
om vi försökte förstå istället för att döma,
pausade innan vi reagerar och gav varandra
en chans istället för att tro det värsta om
varandra.


-Meditationguiden


***


***


Jag är lite svag för människor
som är helt ok med andra
människors svaghet.

@petersvarsmyr


***

Det är en fröjd att se vågorna av förändring som sker... 
Ni är sanden som förvandlas till guld och det sker hela tiden att ett sandkorn får ett guldskimmer över sig. det är en stor process på gång på Jorden nu. Förändringens vindar blåser allt snabbare och det kan vara svårt att stå upprätt. Ditt liv ruskas om och du förs obevekligt framåt längst din livsplan och i din utveckling. Och det är nu du kan behöva hålla i hatten, eller åtminstone stå kvar med båda fötterna på Jorden, så att du i dina stilla stunder kan ha ett klart fokus om vart du ska eller vart du är på väg. En balans mellan himmel och jord kan behövas för att man ska kunna fatta rätt beslut för sig själv eller sin planet.


Med
 Kärlek och ljus
Bettan