torsdag, oktober 24

Befrias från egot
"När individer hamnar i samklang med det universella syftet känner de det i sitt hjärta och ända in i benmärgen. Det uppstår ett samtycke, ett kosmiskt "ja", en bro av energi som sträcker sig över tomheten. I den stunden visar sig det frö som skapar storhet och som var och en av oss bär på.

-Jean HoustonJag godtar att allt jag upplever finns till enbart för att hjälpa mig. Jag värdesätter varje tanke och känsla för dess största fördel för min andliga utveckling, vare sig den representerar känslomässig bråte som rensas ut ur mitt fält eller utgörs av lager av omedvetenhet som helas genom allt sammantaget. Jag omfamnar motgångens natur, som bidrar till att skapa en smältpunkt där personlig stelhet omvandlas till min ursprungliga skepnads ljus. Jag uppskattar förlustens gåva, eftersom den rensar ut utrymme i min tillvaro, så att jag därefter kan ta emot större gåvor. Jag bekräftar ett djupare liggande syfte med rädsla, eftersom rädsla är signaler från universum om nära förestående stunder av mognad.

Jag respekterar ilskans visdom när någon är för överväldigad av sin helande resa för att kunna interagera hjärtfokuserat. Jag välkomnar omdömen som påminnelser om de hämmande övertygelser jag rensar ut ur mitt och andras energifält. Jag välkomnar att övertänkande fungerar som en väckarklocka som upplyser mig om hur öppet eller slutet mitt hjärta är.

Jag ser sorgens djupaste syfte, eftersom sorgen gör sig gällande i just de stunder då egot upplöses. Jag inser att det finns en fördel med besvikelse, eftersom egot vid besvikelse får ytterligare tillåtelse att nystas upp när det inte får som det vill. Jag förstår den profetiska kraften i avundsjuka, som är ett förebud om att större välsignelser är på väg in i min tillvaro, även om de inte exakt motsvarar de gåvor andra av ödesbestämmelser har fått. Jag uppskattar agg, en oväntad befriare som uppenbarar de områden i mitt liv där jag lägger band på mig och alltså inte till fullo ger uttryck för min fria vilja.

I stället för att bli insnärjd i ljudet av konflikt kan jag, genom kraften i min andning, respektera, uppskatta och välkomna varje andlig bundsförvant för dennes högsta gagn för min utveckling. Gör jag det tjänar jag mitt syfte i egenskap av ängel i mänsklig skepnad, då jag blivit inkarnerad i denna världen för att verka upplyftande på kollektivet utan att behöva fördunkla mitt ljus eller motsvara vibrationen hos dem som omger mig. Och därför är jag fri.


Textstycke ur boken:
Allt som finns är till för
DIG
En guide till din själs utveckling
Matt Kahn


Allt jag gör är en del av den skapandeprocess som finns inneboende i allt liv. Och när jag har utvecklats till en verkligt hög nivå kan jag faktiskt förutsäga och till och med styra på vilket vis jag påverkar livet. Jag kan bli herre över mitt eget öde.

Tjäna livet och livet tjänar dig.

-Neale Donald Walsh


***


Den som faller och ställer sig upp är så
mycket starkare än den som aldrig föll.

@hennesvag


***


För att förstå någon annan måste du
simma i samma vatten där de drunknade.

@hennesvag***Syftet med vårt liv här på jorden är att utvecklas och ta oss ur egots tillstånd och in i själens ljus.

Om man odlar andlig mognad utifrån egot förblir man ofrånkomligen kvar i egot, oavsett hur mycket man arbetar med sitt inre. Om man lär sig att utvecklas utifrån själens synvinkel, kan man få mer djupgående erfarenheter av livet. Eftersom själen är ett medvetet uttryck för källenergi, genljuder den med ett klarhetens djup som är lika harmonisk, omfamnande och välvillig som det är okonstlat, effektivt och kraftfullt.
Från dvala till expansion.Textstycke ur boken:
Allt som finns är till för
DIG
En guide till din själs utveckling
Matt Kahn
Vid undersökning av egots tre aktiviteter lägger vi märke till dess vanemässiga pendling mellan oro, föregripande (förekomma, gå händelser i förväg) och ånger, en pendling som vidmakthåller ett omedvetet, dvalliknande tillstånd. Detta fortgår till dess själen nått en kritisk tröskel, och när så sker är själen redo för en andlig resas omvälvande milstolpar.
Varje inre konflikt - eller inre krig - uppstår ur ett medvetande i dvala. När själen påbörjar sin utvecklingsresa, som går ut på att träda ut ur dvalan och in i expansionen, är det vår villighet att med större medvetenhet uppmärksamma egots aktiviteter som främjar den processen.
Att få slut på det inre kriget påminner i mycket om att lösa en ekvation. Den består i vad jag kallar MLEkvation
Medvetenhet + Lösning = Expansion

Många längtar efter lösningen utan att först utveckla den medvetenhet som är nödvändig för största möjliga andliga mognad. Andra har blivit väldigt medvetna om hur oro, föregripande och ånger påverkar deras liv, men ingen aning om vad de ska ta sig till för att råda bot på det.
Därför är MLEkvationen en grundläggande formel om man vill få slut på det inre kriget.
Eftersom vår gudomliga källa är allvetande och alltigenom kärleksfull, lyser dess närvaro inom oss alla för att påminna oss om att öppenhet Aldrig Exkluderar och att VI ÄR EN.


Textstycke ur boken:
Allt som finns är till för
DIG
En guide till din själs utveckling
Matt Kahn


***


Om du har blivit helt förkrossad
men fortfarande har modet att vara
vänlig mot andra varelser, då är du
en riktig tuffing med en ängels hjärta.

@hennesvag


***


Förstår du inte hur allt det här fungerar?
Ni är här för att väcka varandra.
Jag har redan sagt dig detta: Andra ser sina möjligheter i ljuset av din verklighet. Var därför en förebild för hela världen. Du har varit det för miljontals människor. Du har varit öppen om ditt liv, blottlagt det. Du har låtit dina tillkortakommanden och svagheter bli kända för alla. Och även dina storslagna sidor. Genom ditt exempel blir andra helade. Genom att dela din smärta har andra befriats från sin. Genom din upplevelse har andra fått hopp.
På så vis kan alla hjälpa alla. Det enda ni behöver göra är att berätta sanningen om er själva för varandra.


-Neale Donald Walsch***


Livet är som en regnbåge,
du behöver både regn och sol
för att få färgerna att klarna.

@hennesvag


***


Ett ögonblicks hat kan ödelägga
ett livstidsarbete
Medan ett kärleksögonblick
kan riva murar som tog en livstid
att bygga.

@hennesvag***När man är förankrad i själens strålglans representerar sorg inte en brist på glädje. Sorg är bara hjärtats sätt att anpassa sig till förlust och sorgen utlöser mönster av tillgivenhet till gagn för allas välbefinnande.
Varje gång sorg gör sig gällande är det som om kroppen känslomässigt står och säljer loppis. Den släpper taget om allt som inte behövs under återstoden av den andliga resan och får därmed utrymme att ta emot och välkomna vad hela vårt liv har förberett oss på att finna - sann lycka. För att vår utveckling ska kännas väldigt mycket mindre deprimerande och mycket mer spännande, bör vi respektera, bekräfta och välkomna våra upplevelser, oavsett hur sorgliga de kan förefalla.Textstycke ur boken:
Allt som finns är till för
DIG
En guide till din själs utveckling
Matt Kahn


NYSTA UPP KRIG MED FRED


Istället för att ägna tid åt att gömma sig under ett andligt mikroskåp bestående av självkritik och inre fördömande, bör man centrera sin själs andliga resa kring bildandet av högre ljusvibrationer. Detta sker genom att omvandla sina reaktioner på sig själv och andra. När man gör det slipar man bort egots hårda kanter och hjälper det att återvända till källan.
Detta är inte en fråga om att förskjuta egot, utan snarare om att förverkliga källan, som egot ska upptäcka är den gudomliga gnistan inom oss. Ett inspirerat ögonblick i taget nystas det inre kriget upp genom att man i frid vågar nysta upp egots aktiviteter på ett uppriktigt barmhärtigt och hjärtfokuserat vis.
Från detta utrymme uppenbarar den Absoluta kärlekens Lag (ALLT) sanningen om vår Oändliga Källa (ÄR), som det som välkomnar varje Liv som Ljus (BRA).
ALLT ÄR BRA!


SOLSTRÅLAR


Så många, strålar, som aldrig träffar din hud now
Vilken fucking waste of time
Och allting dom har lovat dig, får du bara
när det är slut
Vilken fucking waste of life

Dom har ljugit för oss, dom har stulit ifrån oss
Dom har slitit på oss, tagit liv ifrån oss
Dom kanske aldrig kommer falla, det kanske
aldrig går att ordna
Kanske aldrig får känna solen stråla
Solen stråla
Solen stråla

Om dom bara visste om, vad vi gjorde nu,
claima allt det där som vi gick miste om
Så vi åker till en safe zone, säg hej då till dina
krav inom muren på en gård
Släpp ut ditt hår
En pool med food och booze till toner av
klassiker och med snooze

Så många, drömmar, om hur vi hade det förut
Bara en liten taste of life
För alltid vår historia, dom försöker sudda ut
Bara en liten taste of life

Dom har ljugit för oss, dom har stulit ifrån oss
Dom har slitit på oss, tagit liv ifrån oss
Dom kanske aldrig kommer falla, det kanske
aldrig går att ordna
Kanske aldrig får känna solen stråla
Solen stråla
Solen stråla
Bara en liten taste
Bara en, bara en liten taste of life
Yhea
Bara en liten taste of life
Ååh, bara en liten taste of life


Fattar duArtist: Parham
Låtskrivare: Fiona Fitzpatrick, Parham Pazooki, Simon RennerstedtNär jag nu vet att så är fallet, tillåter jag alla frids egenskaper i själens högsta attribut att aktiveras inom och genomströmma mig för allas välbefinnande. Från och med detta ögonblick är jag naturligt förankrad i entusiasm över varje gåva jag är här för att erbjuda.
Jag behöver inte vara rädd för vad andra kan ta ifrån mig eller undanhålla mitt hjärta. Det finns ett själ till att jag är här. Min existens har ett syfte. Jag kom hit för att vara av betydelse. Så enkelt är det.


Textstycke ur boken:
Allt som finns är till för
DIG
En guide till din själs utveckling
Matt Kahn


***


Vi är alla i rännstenen men
några av oss tittar på
stjärnorna


***
***


Var positiv!
Med negativitet
kommer man ingen vart.


***LÖSNINGEN ÄR LJUSBILDNING


Att bilda ljus är en villighet att kungöra närvaro av välbefinnande, till gagn för både oss själva och vår omgivning.
När vi uppfattar vårt välbefinnande med större medvetenhet, upptäcker vi den trygghet och den motivation som krävs för att kunna bringa de egenskaper som gör oss mest kapabla i dagen. Oavsett vad som händer i ett givet ögonblick, för blir källan vid liv i vartenda hjärta och påminner de medvetna om att öppenhet aldrig är exkluderade. Vi i vår egenskap av gudomliga funktionärer, har ett viktigt uppdrag på denna planet. Vi omvandlar Jorden, vi förverkligar dess högsta potential genom att kungöra närvaro av välbefinnande i livets alla skeden.
Detta kan hjälpa oss att inse hur själva processen som främjar vårt energifälts vibration utgör det största bidraget till att omvandla medvetenhet hos en hel civilisation. Oavsett om vårt fokus till sin natur förblir enskilt eller globalt, bidrar de steg som krävs för att växla över från ego till själ till att skapa en vändpunkt så att källan kan vakna i oss alla.
Textstycke ur boken:
Allt som finns är till för
DIG
En guide till din själs utveckling
Matt Kahn

***


Det viktigaste du någonsin
kommer att bära är
din attityd.


***


Var tillräckligt stark
för att släppa taget
och tillräckligt
tålmodig att vänta
på det du förtjänar.


***


@hennesvag

Själen vet redan att ljuset inte är här för att strida
mot mörkret.
Ljuset har sänts till jorden för att rädda mörkret
ur dess kval, genom att kärleksfullt och med
uppriktighet återföra mörkret till ljuset.


Det finns alltid hopp.
ALLTID.
Jag kan inte lova att
jag ska fixa alla dina
problem, men jag kan
lova att du inte behöver
gå igenom dem själv.


Jag älskar dig!
Bettan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar