torsdag, april 25

DrömkalendernLEV ETT AUTENTISKT LIV

Den mest betydelsefulla gåvan vi kan ge oss själva är att försöka leva ett autentiskt liv. Men att vara sann mot sig själv är ingen lätt uppgift. Vi måste frigöra oss från samhällets påverkan och leva vårt liv på våra egna villkor, utifrån våra egna värderingar och i enlighet med våra ursprungliga drömmar. Vi måste hitta våra dolda jag, utforska de djupt liggande förhoppningar, önskningar, styrkor och svagheter som gör oss till dem vi är. Vi måste förstå vart vi har varit och veta vart vi är på väg. Varje beslut vi fattar och varje steg vi tar måste grundas på vår vilja att leva ett liv som är sant och äkta och autentiskt för oss, och bara för oss. Och när vi gör det kommer vi att uppleva en lycka som övergår allt vi någonsin kunnat föreställa oss.


"De hemliga breven från munken som sålde sin ferrari"
-Robin Sharma


VISA VÄNLIGHET


Det är viktigt att komma ihåg att på samma sätt som ordern är ett uttryck för våra tankar är handlingarna ett uttryck för vår inre övertygelse. Ingen handling, hur liten den är, är obetydlig - vårt sätt att behandla en annan människa bestämmer det sätt på vilket vi behandlar alla människor, inklusive oss själva. Om vi ringaktar andra ringaktar vi oss själva. Om vi misstror andra misstror vi oss själva. Om vi är grymma mot andra är vi grymma mot oss själva. Om vi inte kan uppskatta dem vi har runtomkring oss kan vi inte uppskatta oss själva. Vid varje möte och i allt vi gör måste vi vara vänligare än förväntat, generösare än förväntat, mer positiva än vi trodde var möjligt. Varje ögonblick tillsammans med någon annan innebär en möjlighet att dela med oss av våra ädlaste värderingar och vår medmänsklighet till honom eller henne. Vi kan göra världen bättre, en människa i taget.


"De hemliga breven från munken som sålde sin ferrari"
-Robin Sharma 
DIN TID KOMMER


Jag har letat sedan jag var liten
Efter stigen till toppen av världen
Mamma sa: "Lille bastard
Du är en gåva från en prins på genomresa
Gör nåt jag aldrig klara"

Stig till toppen av världen där änglar leker
Res dig efter varje smäll, du har en ängel på
din axel
Din tid kommer, din tid kommer

Jag är född av stormen
Jag ser fågeln som river upp världen
Jag ser havet bli rött, en säng på dårhuset
Väntar på mig nån gång, med oceanerna i
mina ögon

Det finns en plats, jag vet att ingen
Bryr sig om den, den är bara min
Bakom ögonlocken, skulle tatt dig dit
Om vägen var rak, men vägen
Är skruvad som en psykopat, min vän

Stig till toppen av världen där änglar leker
Res dig efter varje smäll, du har en ängel på
din axel
Din tid kommer, din tid kommer

Din tid kommer, din tid kommer
Din tid kommer, din tid kommerLåtskrivare: Håkan Hellström/ Bjorn Olsson/ Charles stormVÄLJ DIN OMGIVNING MED OMSORG


Vi tillbringar inte våra dagar ensamma eller isolerade från världen omkring oss. Och därför måste vi alltid vara uppmärksamma på vad och vem vi släpper in i vårt liv. Vi bör tillbringa tid på platser som inspirerar oss och fyller oss med energi och umgås med positiva människor som sporrar och entusiasmerar oss, både i arbetslivet och i privatlivet. Sådana vänner och kollegor kommer att locka fram det bästa i oss och hjälpa oss att få ett rikt och meningsfullt liv."De hemliga breven från munken som sålde sin ferrari"
-Robin Sharma

MENINGEN MED LIVET

Meningen med livet är att älska
Hur väl du lever ditt liv
avgörs av hur mycket du älskar.
Hjärtat är visare än huvudet.
Vörda det.
Lita på det.
Följ det.


"De hemliga breven från munken som sålde sin ferrari"
-Robin Sharma

STRÄVA EFTER NÅGOT SOM ÄR STÖRRE ÄN DIG SJÄLV


Det finns inga överflödiga människor på jorden. Alla finns här av en särskild anledning, i ett särskilt syfte. Alla har ett uppdrag. Ja skapa ett underbart liv åt dig och dem du älskar. Ja var glad och roa dig mycket. Och ja, bli framgångsrik, enligt din egen måttstock och inte enligt samhällets. Men - Viktigast av allt - Var betydelsefull. Se till att ditt liv får en mening för andra. Gör nytta. Och tjäna så många människor som möjligt. Det är på det sättet som var och en av oss kan lyfta oss från medelmåttighet till upphöjdhet. Och vandra bland de ädlaste som någonsin levat.


"De hemliga breven från munken som sålde sin ferrari"
-Robin Sharma

***

De som är rätt lämnar inte,
de hittar alltid en anledning 
att stanna.


******

Du är värd lycka
Du är värd kärlek.
Du är värd respekt.

***
***

Lycka är inte ett mål,
det är ett sätt att leva.


***

***


Använd din energi
för att skapa,
inte att förstöra.


***

***

Häll upp ditt hjärta och själ
i allt du gör

***
***


Må varje soluppgång
ge dig hopp,
må varje solnedgång
ge dig fred


******


Solnedgångar är bevis på att
oavsett vad som händer varje dag
kan sluta vackert.


***

***KÄRLEKSBÖNEN:

Bringa kärlek, där hatet gror
Tro där tvivlet råder.
Hopp där förtvivlan härskar.
Hjälp att skänka förlåtelse
där oförrätt begåtts.
Skapa endräkt där 
oenighet söndrar.
Sprid ljus där mörkret ruvar.
Bringa glädje, där sorgen bor.
Sök inte så mycket att bli tröstad,
som att trösta.
Sök inte så mycket att bli förstådd,
som att förstå.
Sök inte efter att bli älskad,
som att älska.
Det är genom att ge,
som vi får ta emot.
Genom att förlåta,
som vi får förlåtelse.


***i kärlek
Bettan
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar