onsdag, januari 1

Nu skapar vi nya minnen...


För något över ett år sedan, satte sig en ung tjej på bara 16 år sig utanför riksdagshuset och strejkade för klimatet. Vi såg den första sändningen på lokalnyheterna, då satt Greta alldeles ensam och vi blev rörda av hennes uppriktiga oro och ståndaktiga vilja. Varje fredag skulle hon strejka sa hon, tills politikerna började lyssna. Jag som annars mycket sällan ser på nyheterna började följa Gretas kamp. Från att först vara ensam började människor att samlas omkring Greta. Först i hennes stad, sedan började de samlas i andra städer, på alla kontinenter, över hela världen och alla med ett och samma budskap: "Låt oss leva i harmoni med Jorden! Låt oss leva i kärlek med Jorden!"

Tror du att allt detta skett av en slump? Det finns ingen slump. Greta var en katalysator för en stark kollektiv längtan. Därför växte sig rörelsen så stark, så fort. Så explosionsartat; för det finns en stark längtan efter en frisk och välmående jord, En stark kollektiv längtan efter att leva i fred, frid och harmoni. En stark längtan efter att andas ut, att slappna av, efter att bara vara, efter att kunna njuta av livet, efter att blomma ut, efter att leva sin högsta potential.
Denna längtan är ett enormt kraftfält och detta är något forskarna inte har med i sina beräkningar.
En allt större vilja att göra så. Att själv upptäcka andra vägar. Detta sker redan. Ja det sker, det sker i hög hastighet. Man inser om de kan så kan även vi! En önskan har väckts att lära av varandra, att följa goda exempel och skapa nya. Att inse att vi sedan länge har en fullständig fossilfri teknologi att använda oss av, det var länge sedan bilar gick runt på vattenånga och tryckluft uppfanns och allt fler kommer att kräva att man börjar använda sig av den kunskapen och skapa avgasfria transportmedel. Man har även kunskap om hur man bygger hus som värmer sig själva, som skapar sin egen el och vattensystem som renar sig själv.
Allt börjar med att säga "det finns en annan väg och jag har valt att gå den". I början handlar denna väg om att finna frid och glädje i dig själv, men i nästa steg vill du finna frid och glädje med din omgivning, med människorna och i förlängningen med hela skapelsen.
De flesta av er når detta tillstånd via meditation, ni blir då allt bättre på att bibelhålla denna känsla allt starkare och längre med er omgivning. Men lättast för de allra flesta är det när ni är nära naturen, där är det lätt för de flesta att koppla upp sig till den storslagna känslan av Enhet med allt.
Meditera en stund på detta och ni kommer att inse att allt hänger ihop; när människor vaknar upp så kan de inte göra någon annan illa, det går helt enkelt inte, och vi är i början denna uppvakningsresa nu. Några av er mycket mer än i början, men som ett kollektiv är vi i början. Det kan dock tilläggas att det inte är en tidig början, nej, vi har kommit långt på väg, även som kollektiv.
Att känna kärlek till det inre hjärtat är steg ett. Kärleken till Moder Jord kommer när man hittat det inre hjärtat, när man hittat den inre kärleken, när människorna inser att jorden inte bara är vacker och inte bara en plats att resa runt på, se, besöka, utan att det är Källan till liv, källan till det fysiska livet.

Glädjen finns inom dig och glädjen kan du ta med dig vart du än går, den kan finnas med dig i varje stund om du bara öppnar upp dig för den, bara du släpper in den i ditt liv.
När du lever i harmoni med Moder Jord så lever du i harmoni med dig själv, för ni hör ihop i den fysiska värld som du nu har den stora lyckan att befinna dig i!.


VAD ÄR MEDVETEN NÄRVARO?

Medveten närvaro är en urgammal buddhistisk metod med oerhört stor relevans för nutidens liv. Det har ingenting med den egentliga buddhismen att göra och innebär inte att man bör bli buddhist, utan vad det handlar om är ett uppvaknande, att man lever i harmoni med sig själv och världen. Medveten närvaro går ut på att granska vem man är, att ifrågasätta sin världsuppfattning och sin plats på jorden och att lära sig uppskatta rikedomen i alla livets ögonblick. Framförallt går det ut på att ha kontakt med nuet.
Ur ett buddhistiskt perspektiv ter sig vårt vanliga vakenhetstillstånd ytterst kringskuret och självbegränsande, något som i många avseenden mera påminner om en långt utdragen dröm än om vakenhet. Meditation hjälper oss att vakna upp ur denna automatiska, omedvetna sömn och ger oss förmåga att gå genom livet med full överblick över våra medvetna och omedvetna möjligheter. Vise män, yogis och zenmästare har systematiskt undersökt detta område i tusentals år, och under den tiden inhämtat lärdomar som nu skulle kunna ha en oerhört positiv effekt på Västerlandet, som en motvikt mot vår kulturs orientering mot att kontrollera och betvinga naturen hellre än att erkänna att vi är en del av den. Deras samlade erfarenheter tyder på att vi genom ett noggrant och systematiskt studium av vår egen, inre natur, och framför allt vårt eget medvetande, skulle kunna leva ett liv i större tillfredsställelse, harmoni och vishet.
Medveten närvaro har kallats hjärtpunkten i den buddhistiska meditationen. I grund och botten är medveten närvaro ett enkelt begrepp. Dess styrka ligger i meditationsutövningen och dess tillämpningar. Medveten närvaro innebär en alldeles särskild sorts uppmärksamhet som är avsiktlig, opartisk och riktad mot nuet. Denna typ av uppmärksamhet leder till en större vakenhet, klarsyn och accepterande av verkligheten som den är. Det öppnar våra ögon för det faktum att livet består av en serie ögonblick. Om vi inte är helt och hållet närvarande under merparten av de där ögonblicken kan vi gå miste om det mest värdefulla vi har i livet och aldrig inse hela rikedomen och vidden av våra möjligheter till mognad och förändring.Textstycke ur boken:
Vart du än går är du där
Medveten närvaro i vardagen
Jon Kabat-Zinn
Medveten närvaro är en enkel men kraftfull metod att bryta sig lös och återvinna kontakten med sin egen vishet och vitalitet. Det är ett sätt att ta befäl över sitt eget liv, dess inriktning och kvalitet, inklusive relationerna till familjen, arbetet, yttervärlden och jorden som sådan - och först och främst till sig själv som människa.
Nyckeln till denna väg, som är en av hörnstenarna i buddhismen, taoismen och yoga och även återfinns i Emersons, Thoreaus och Whitmans verk, samt i de nordamerikanska indianernas filosofi, är att uppskatta nuet och att genom ett oavbrutet och skarpsinnigt iakttagande av det arbeta fram en intim relation till det. Det är raka motsatsen till att ta livet för givet.

Jag vill gärna tänka mig att medveten närvaro är något så enkelt som konsten att leva medvetet. Man behöver inte vara yogi eller buddhist för att göra det. I själva verket behöver man inte veta mycket om buddhismen för att vara på det klara med att det viktigaste är att man är sig själv och inte strävar efter att bli någonting man inte redan är. I grund och botten går buddhismen ut på att man ska få kontakt med sitt eget, innersta väsen och ge det fritt utlopp. Man ska vakna upp och se tingen sådana de faktiskt är. I själva verket betyder ordet "buddha" bara en person som fått upp ögonen för sin egen rätta natur.
Medveten närvaro står alltså inte i motsättning till några som helst trosföreställningar eller traditioner - vare sig religiösa eller vetenskapliga - och inte heller försöker den sälja någonting, framför allt inga nya trossatser eller någon ny ideologi. Man skulle faktiskt kunna säga att det går ut på att låta hjärtat vara med.


Textstycke ur boken:
Vart du än går är du där
Medveten närvaro i vardagen
Jon Kabat-Zinn


***


Ditt förflutna har gett den styrka
och visdom du har idag,
så fira det.
Låt det inte hemsöka dig.


@powerofpositivity


***


ENKELT MEN LÅNGT IFRÅN LÄTT

Det kräver ansträngning och disciplin, av det enkla skälet att de krafter som arbetar emot den är extremt ihärdiga. Så starka är de, så djupt förborgade i det omedvetna, att blotta försöket att medvetet granska nuet kräver en fast inre övertygelse och en hel del arbete. Men arbetet är sin egen belöning eftersom det ger oss kontakt med många aspekter av vårt liv som vi vanemässigt förbiser och går miste om.
Arbetet är också upplysande och frigörande. Upplysande i den bemärkelse att det bokstavligt talat ger oss en klarare syn på livet och därigenom en större förståelse av de livets beståndsdelar som vi tidigare inte varit i kontakt med, inte velat se och erkänna. Detta kan betyda att djupa känslor - sorg, vemod, bitterhet, vrede och rädsla - väller fram, känslor som vi kanske inte brukar tillåta oss att uppleva eller uttrycka. Men medveten närvaro kan också hjälpa oss att uppskatta de känslor av glädje, fridfullhet och lycka som ofta kommer och går utan att vi riktigt lägger märke till dem. Frigörande är det i och med att det ger oss nya sätt att vara, både i vår egen kropp och i världen, som kan befria oss från de vanor vi så ofta fastnar i. Dessutom skänker det oss en ny styrka eftersom den här typen av koncentration öppnar kanaler till våra djupa inre reservoarer av kreativitet, begåvning, fantasi, klarsyn, beslutsamhet och vishet.Textstycke ur boken:
Vart du än går är du där
Medveten närvaro i vardagen
Jon Kabat-Zinn

***


Din energi är din största energikälla.
När du vibrerar en hög, kärleksfull energi,
kommer du att få den energin reflekterad
tillbaka till dig. Men när du vibrerar med
låg nivå blir man en enkel match för männ-
iskor och situationer som också vibrerar på
den nivån. Därför ligger din kraft i din för-
måga att ändra din energi.


@gabbybernstein


***
***


Och himlen sa till Jorden:

Leta efter de som förstår
sitt ursprung.

Att de kommer från dig.

Att de ska återvända till dig.

Det är dem vi behöver nu.@petersvardsmyr


***

När det gäller meditation måste man verkligen vara redo för den. Man måste ta upp den vid den rätta tidpunkten i sitt liv, vid en tid då man är villig att uppmärksamt lyssna till sin egen röst, sitt eget hjärta, sin egen andning - att helt enkelt stanna upp och lyssna på allt detta utan vara tvungen att bege sig någon annanstans och syssla med någonting bättre eller annorlunda. Detta innebär hårt arbete.

Ingen annan människa kan uträtta uppgiften att vakna upp åt oss. Det är definitivt någonting som man själv måste arbeta för. Sist och slutligen är det ju så att vart du än går, så är det du som är där. Det är ditt liv som vecklas ut.Textstycke ur boken:
Vart du än går är du där
Medveten närvaro i vardagen
Jon Kabat-Zinn
***

Du är förmodligen inte alls den du tror att
andra människor tror att du är.
Bara så du inte går runt och tror det.


@petersvarsmyr


***


***


Hjälp någon att växa.
Låt deras osäkerhet försvinna.
Påminn dem att de är värdefulla.
Låt dem veta hur magiska de är.
Var ljuset i en återkommande
mörk värld.


@hennesvag


***


***


Var inte så tuff mot dig själv.
Det är okej att ha en stund av osäkerhet
om livet.
Det är en omvälvande period
att hitta sitt syfte.


@powerofpositivity***
SLÄPPER ALLT


I telefon vi låter så samma
Och när man ser oss ser man det mer
Temperament det har du från pappa
Så även om din dag ibland är grå
Finns det alltid eld i dig ändå
Vet vad du tänker innan du pratar
Om du är ledsen blir jag det med
Vet vad du älskar, vet vad du hatar
Jag lovar, det finns inget som betyder mer

Om jag drar isär, du drar tillbaks
När det är kallt, du håller om
Jag faller ner, du tar emot
Och släpper allt om jag behöver det någon
gång
Vet du?

Vi kanske glömmer allt det här en dag, men du
Så länge stjärnorna finns kvar, så står jag där
Jag är alltid din och släpper allt om du
behöver

Okey, yeah
Om allt försvinner har vi varandra
Och vad som än händer, inga problem
Står bakom scenen, panna mot panna
Ibland så är det lätt, ibland det svårt
Men vi kan alltid dela det på två
Vet vad du tänker innan du pratar
Om du är ledsen, blir jag det med
Och allting jag ger, det får jag tillbaka
Jag lovar, det finns inget som kan ändra det

Om jag drar isär, du drar tillbaka
När det är kallt, du håller om
Jag faller ner, du tar emot
Och släpper allt om jag behöver det någon
gång
Vet du?

Vi kanske glömmer allt det här en dag, men du
Så länge stjärnorna finns kvar, så står jag där
Jag är alltid din och släpper allt om du behöver

Jag vet, jag vet
Och du vet, du vet
Att vi går längre om vi går tillsammans
Jag vet, jag vet
Och du vet, du vet
Att vi går längre, längre så

Om jag drar isär, du drar tillbaks
När det är kallt, du håller om
Jag faller ner, du tar emot
Och släpper allt om jag behöver det någon
gång
Vet du?

Vi kanske glömmer allt det här en dag, men du
Så länge stjärnorna finns kvar, så står jag där
Jag är alltid din och släpper allt om du
behöver.Artist: Linnea henriksson/ Norlie & KKV
Låtskrivare: Sonny Fahlberg, Kim Vadenhag, Alex Sköld & 1 moreDen trasiga kommer alltid att kunna älska hårdare än de flesta. För när du väl har varit i mörkret kommer du att uppskatta allt som lyser...

GOTT NYTT ÅR!
Välkommen 2020!!! Jag tror på dig!


I Kärlek
Bettan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar