måndag, februari 17

Kärleksenergier


Vår kära planet stiger och allt fler vaknar upp och väljer kärlekens väg och den gamla matrisen spricker, bryts upp och splittras runt omkring er. Mörkret fräser och försöker skapa kaos och förödelse. Var säkra, var visa, var kloka i er omgivning. De som lever kvar i den gamla jordens energier, tankar och vibrationer bringas mer och mer in i kaos för att väckas och ges möjlighet att växa.
För att medvetandet ska börja vibrera på högre frekvenser måste ni se alla andra människor och deras lidande som ert eget. Ni måste inse att det inte finns någon verklig separation mellan er själva och någon annan, och ni måste förlåta, snarare än kräva hämnd. mänsklighetens nästa trick kommer att vara att gå från detta mycket kraftfulla insiktsfria överlevnads verktyg som håller er känslomässigt separerade - till den insikt av er själva som ligger djupt inom er och som alltid känt till er eviga och oändliga natur. Det är ditt jobb att se dem som de verkligen är, och hjälpa dem i chocken av denna insikt när de har sina egna erfarenheter som gör det helt klart för dem att det inte finns någon åtskillnad mellan den Gudomliga källan och människa, precis som det inte finns någon separation mellan människa och människa. Du är ett med alltet...
Du förstår att rädsla attraherar negativitet. Rädslan sänker er vibration. Rädslan sänker ert motstånd mot depressioner, virus, sjukdomar m.m. De mörka energierna kan bara påverka er om ni befinner er i ett tillstånd av lägre vibrationer. Det är därför det är så viktigt att just känna kärlek och verka med sitt positiva ljus. Så ni måste vara försiktiga- inte rädda, bara försiktiga.
Det är en tid att inse att vi alla hör ihop. Det är en tid för att gå samman. Överös varandra med vänlighet och kärlek. Vi hjälper varandra kära ni.
Ljuset är fött av skaparen och kommer att förstora allt som är av ljus. Ta dig ett ögonblick och verkligen låta dig förstå hur kraftfull ljusflamman 2020 faktiskt är och kan vara för dig.

***Varje tanke, ord, känsla och handling
berättar ständigt en historia om vilka
ni är och vilka ni har valt att vara.


***


***


I en värld full av strider
Av strider
Finns en ekande kör
Och hjärtan som brinner för livet
Ja för livet
Vi går samman igen
För tiden är nu...
Är nu...


***

Den villkorslösa kärleken finns där hela tiden, men vi är alltför upptagna med att kritisera, klandra, räcka till, duga, känna oss nere eller sjuka för att upptäcka den. Därför är det viktigt att ha verktyg som hjälper dig att se på världen och livet på ett nytt sätt. Det finns många alternativ till hur du kan välja att se på din upplevelse av livet. När du irriterar dig på eller dömer andra så kan du inte känna villkorslös kärlek. Därför börjar allt med dig själv. Den viktigaste personen i ditt liv och hur du ser på världen. Hur ska det gå till? Kanske du tänker. Egentligen är det enklare än du kan ana och därför också en lika stor utmaning som det är lätt. Det enda du behöver vara bäst på är att vara du. Lyckan infinner sig när du börjar tycka om dig själv mer och mer. Precis som med allt annat är det en övning. För att tycka om dig själv mer behöver du göra det till en vana. Det innebär att du behöver träna, träna, träna. Du kan börja direkt med den enklaste av övningar, men som kan vara väldigt användbar. Krama sig.Textstycke ur boken:
"En bok om kärlek"
Förändra världen genom dig.
Förändra dig genom kärlek.
En guide till ett kärleksfullare liv.
Av: Markus Fernlund
I vår vardag möter vi personer i vår omgivning som vi upplever är elaka, som gör oss besvikna, är falska eller kontrollerande. Vid varje möte, i varje situation och i varje ögonblick har du en möjlighet att träna på att växa till något större. Du kan automatiskt reagera i situationer eller du kan medvetet välja att göra tvärtom. Du kan alltså möta det du upplever med det motsatta.

En person som är arg och elak möter du med vänlighet, snällhet och respekt. En person som är kontrollerande möter du med tillit och visar att du kan släppa taget. En person som misstänker och misstror andra möter du med förtrolighet och öppenhet.
När du väljer det motsatta påverkar du dig själv i en annan riktning i stället för att falla in i samma mönster som den personen du möter. Du påverkar även din omgivning. En metod som gör att alla vinner. Genom att välja att göra det motsatta får du varje gång träna på att vara medveten om dig själv och hur du kanske skulle reagera om du vore omedveten. Det innebär att varje gång du väljer det motsatta så bryter du gamla mönster och ditt Ego tappar kraft.Textstycke ur boken:
"En bok om kärlek"
Förändra världen genom dig.
Förändra dig genom kärlek.
En guide till ett kärleksfullare liv.
Av: Markus FernlundTÅRAR BLIR TILL GULD


Det här är en sång
Till barnet jag var
Till tidiga drömmar
Till allt som kom bort
Jag ville passa in
Som varje unge vill
Men det blev aldrig så
Nej, det var aldrig min lott
Men åren går och man lär sig leva
Med dem kort som delats ut
Vågar jag säga att jag tror på ödet
Och allt får en mening till slut

Tänk om allt är som det ska
Ingen annan jag borde va
Tänk om allt, allt drama all skuld
Var steg på vägen, som leder mig hem
Där tårar blir till guld
Där tårar blir till guld
Blir till guld...

Jag har somnat ibland
Och hoppats att vakna
Som nån helt annan
Ett bättre jag
Jag har tappat tron
Jag har levt bredvid
Jag har gått på lina
Hela mitt liv
Men åren går och man lär sig leva
Med dem kort som delats ut
Vågar jag säga att jag tror på ödet
Och att allt får en mening till slut...

Tänk om allt är som det ska
Ingen annan jag borde va
'Tänk om allt, allt drama all skuld
Var steg på vägen, som leder mig hem
Där tårar blir till guld
Där tårar blir till guld

Dra en lott i den svarta hatten
Be om tur be om nåd
För nått gick sönder nått blev helt
En del kan man aldrig förstå
Tänk om allt är som det ska
Ingen annan jag borde va

Tänk om allt, allt drama all skuld
Tårar blir till guld
Tänk om allt är som det ska
Ingen annan jag borde va

Tänk om allt, allt drama all skuld
Var steg på vägen, som leder mig hem
Där tårar blir till guld
Där tårar blir till guld
Blir till guld...
Blir till guld...

Det här är en sång
Till barnet jag varArtist: Sarha Dawn Finer
Låtskrivare: Mauro Scocco

Gör ditt val från hjärtat utan att visa vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt. Du gör det utan pekpinnar med en intention om förändring. Var bara på ditt mest naturliga sätt, motsatsen till det du ser och upplever. Var skillnaden som gör skillnaden i dina möten med din omvärld.

Du kan välja att se på världen med kärlek eller rädsla. Dina val genomströmmar allt du gör. Du blir därmed dina val, eftersom dina val definierar vem du är. Vill du förändras så börja göra nya val i ditt liv. Du kan börja göra det genom att välja att se på världen på ett nytt sätt. Du har tusentals ögonblick varje dag då du har chansen att välja att se på världen med nya ögon. Tillfällen då du tidigare kanske reagerade och lät ditt Ego döma och värdera. Nu har du möjlighet att undersöka massor av situationer där du kan välja att uppleva dem genom ett mer medvetet seende på ett mer kärleksfullt sätt. Det handlar om din inställning till allt. Din inställning till livet, relationen till dig själv eller till den här boken. Din syn på världen påverkar hur du ser på ditt liv påverkar hur du ser på världen. Du kan inte förändra världen lika lätt som du kan förändra dig själv. Börja därför med att utmana din syn på allt. Utmana dig själv i att välja något annat synsätt än det du automatiskt använder dig av.Textstycke ur boken:
"En bok om kärlek"
Förändra världen genom dig.
Förändra dig genom kärlek.
En guide till ett kärleksfullare liv.
Av: Markus Fernlund***


Vet att ni är här för
 att utmana varandra.
Ni är här för att 
utmana varandra
 att älska villkorslöst...


***
När ni väljer att se livet utifrån någon annan persons ögon eller väljer perspektivet att gå i någon annans skor har du chansen att uppleva mer förståelse för andra. Om du skulle uppleva en annan persons livsperspektiv, ta del av den personens dagliga göromål, skulle du upptäcka att hens dag är fylld med mål, att-göra-listor, problem och bekymmer som är personliga och berör just den här personen. Det kan vara lätt att fokusera på sig själv, sina tankar, sina känslor, sina problem och glädjeämnen som om man var den enda personen som upplevde detta. Vi är ju trots allt huvudpersoner i vårt eget liv. När vi gör det kan det vara lätt att glömma bort att andra personer också har drömmar och farhågor. De söker lycka, kärlek och trygghet i sina liv. De har en längtan efter något, precis som du.
De våndas och får utstå saker, precis som du. Vi gör den här livsresan tillsammans med alla våra medmänniskor. Med det perspektivet blir det lättare att se på våra medresenärer med medkänsla och sympati. Ser du livet utifrån någon annan får du större förståelse och medkänsla för andra. Andra personer blir mer verkliga, precis som du.Textstycke ur boken:
"En bok om kärlek"
Förändra världen genom dig.
Förändra dig genom kärlek.
En guide till ett kärleksfullare liv.
Av: Markus Fernlund***


Du är både spegeln och ansiktet i spegeln. Din verklighet speglar din vibration. Du är både projektorn och bioduken. Putsa dina fönster så att världens tunga energier kan passera igenom utan att uppröra dig. Denna verklighet visade sig vara något helt annorlunda än vad du tidigare lärt dig och trott på. Acceptera, för det är dig själv du möter! Lyssna då det är dina ord som hörs. Omtolka och visa medkänsla till dig själv. Din verklighet är en spegelbild där du ser, känner och hör dig själv.***

"Om du skadar någon annans karaktär skadar du också din egen" 
Det vill säga - Om vi kritiserar och dömer andra drabbar det oss själva.
-Ordspråk hos Yorubafolket


***


När kärlekens ögon ser på Jorden så skiner Jorden av kärlek. När kärlekens ögon ser på dig så ser du med kärlek tillbaka. Ta tillbaka kärleken i ert liv och låt den skina och blomstra var den än kommer åt, kärleken är den kraft som kommer att rädda Jorden och dig själv. Detta är den eviga sanningen och inget kan förändra den. Kärlekens kraft är stor, stark och vacker, det skönaste man kan se och verka inom. Låt nu kärleken växa i era hjärtan och se de mirakel som faller ner framför era fötter. Det har hänt och kommer att hända igen. Kärlekens rike är oskattbar och du kan bara nå det genom din önskan och vilja att finna det. Låt den nu bli en del av ditt liv som du så länge har önskat och sökt efter. Nu är den tiden kommen då alla kan söka och finna den.

***


Som vad du gör för dig själv,
gör du för världen,
Och vad du gör för världen,
gör du för dig själv.


***


Nu är det dags, medan den här energin av ljus är så intensiv, ta tag i den, förankra den, använd den till att omvandla denna verklighet. Det är bara genom det mänskliga hjärtat och medvetenhet som omvandling kan ske. Ni har nyckeln till att hjälpa till med omvandlingen av de dåliga energierna på denna planet. Ni är gudomliga ljus och energier född av stjärnorna och nu är tiden inne för den största transformationen någonsin! Från negativa hjärnkontrolls system, patriarkatets hårdhet genom rädsla, krig och övergrepp till en gyllene tidsålder i fred, kärlek, glädje och harmoni. Välkomna all förändring och följ med!!!
Ljus och Kärlek
Bettan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar