onsdag, mars 11

Var rädd om Livet
Var rädd om livet, det
skall glädja dig,
var rädd om ljuset, det
skall leda dig,
var rädd om mörkret,
det skall skydda dig,
var rädd om slutet,
det skall rädda dig.

-Bo SetterlindHan såg mot horisonten. Även om han inte alltid kände till vart stegen styrde honom så visste han att han skulle veta när han var framme.
Han var en del av det eviga livet, en del av det eviga kretsloppet. Han sände ut ord i luften framför sig.
"I skuggan...vid källan...sorg...djup sömn...förändring...till slut, förändring." Orden kom till honom från universum. De kom osammanhängande och han förstod ännu inte vad det betydde, men de skulle vägleda honom. Han skulle veta när han var framme.

Han såg henne där hon stod vid källan. Hon är vid källan men ändå inte, tänkte han. Utan att ha mött hennes blick visste han att hon var okunnig om sin innersta kärna och omedveten om den glädje och den skatt som vilade inom henne. Hon kände inte till kraften som ger liv, friden bortom allt förstånd och kärleken som övervinner allt - de var så nära men också så långt bort från den utan vetskap. Ju närmare han kom, desto starkare kunde han känna kvinnans känslor av tomhet, skam och rädsla - instängdheten som värkte i hennes bröst och den maktlöshet hon brottades med. Hon hade glömt vad som var hennes rätta jag. Tyst utförde hon de sysslor som förväntades av henne. Hon hade förlorat kontakten med sin själ och det enda hon kände var sorg. Kanske tänkte hon att denna sorg var hennes öde. Hon funderade aldrig över varför hon accepterat det påtvingade onda. Hon hade glömt sitt ursprung, sin kraft, sin styrka och själ. Hon hade fallit in i den djupa sömnen.

Han visste genast att det var här han skulle stanna. I skuggan... vid källan...sorg...djup sömn...förändring...till slut, förändring. Här fanns en sovande själ att sjunga till liv.Textstycke ur boken:
"Flickan från Paradiset"
Agneta Sjödin

Ett blad föll och landade på vattenytan mellan dem. "Ser man på; hummade han lite förnöjt för sig själv.
Ser du ringarna som färdas mot kanten? frågade han utan att hälsa, och utan att vänta på svar fortsatte han. "När de når kanten tycks de upphöra, men det som händer är att de studsar tillbaka till bladet som orsakade dem, till källan. ser du? Sa han och såg på henne, samtidigt som han pekade på bladet som fortfarande guppade på vattenytan mellan dem. Hon nickade försiktigt. Han kunde se att hon var rädd.
"Precis så är det med våra ord och tankar. De blir som osynliga vågor som färdas ut i det oändliga och de fortsätter tills de når kanten av universum. Då vänder de åter till källan, till sitt ursprung. Varje ord och tanke, ond som god, återvänder till oss - allt du sänder ut återvänder. Precis som ringarna på vattnet som sattes i rörelse av bladet som föll. Visst är det besynnerligt! Förstår du vilken kraft som vilar i dina tankar och vilken makt du har att förändra ditt liv!

Det är ett stort misstag att se på livet som något som ska uthärdas. Livet är glädje och kärlek, en fantastisk gåva som lever inom dig. Se på fjärilen. I larvens själ vilar fjärilen, precis så är det med oss, allt finns inom oss, det är inte så att du plötsligt blir någon annan. Allt finns redan inom dig när du är redo och väljer att utvecklas, om du väljer att göra det.
Förundrat såg hon på honom, och något hände inom henne. Fjärilarna var hennes vänner i sorgen. Hon hade alltid fascinerats av hur den lilla larven kunde förvandlas till en vacker fjäril. Hur ofta hade hon inte önskat att hon kunde göra samma sak: förvandlas till en fjäril och flyga bort från skuggan och hem till paradiset. Kunde den okända mannen även läsa hennes tankar?


Textstycke ur boken:
"En flicka från Paradiset"
Agneta Sjödin


Om du fyller dig själv med negativa tankar, missnöje, svartsjuka eller avund under en längre tid blir du svagare. Mörker tynger och ljus lyfter upp. Kärleken är ljus. Därför är det kloka valet att uppfylla sig med kärlek och låta kärleken och låta kärlekens vita ljus stråla mot allt som verkar hotfullt.
Du får ge det lite tid. Han log. Var sak har sin tid och du kommer att förstå allt en dag. Du måste förstå makten som vilar i ord och tanke. Minns att du under många år har gjort andras ord till en sanning, så mycket att du nu tror på dem. Jag skulle tro att du till och med använder dem ord mot dig själv när dem inte ens är närvarande. Du måste byta ut de orden och ersätta dem med nya ord som stärker, inte bryta ner "Jag älskar dig" Ha det som ett ständigt återkommande mantra. Omge dig med det och uppfyll dig själv med det. Rikta det inåt och mot allt du möter - låt ditt liv fyllas av mantrat. Det kommer att vägleda dig. "Jag älskar dig" Som en svag viskning djupt inom dig som långsamt växer sig allt starkare tills den överröstar alla tvivel och ekar långt utanför din kropps gränser och omfamnar allt i sin väg. Vägen hem är inte lång - hemma är precis här. Han lade handen på sitt bröst.
Vissa vandrar hela sitt liv utan att hitta hem. Om du vill ha förändring i ditt liv så är det möjligt. Men det måste börja hos dig. Inom dig. Du måste sluta leva utifrån andras uppfattning om dig. Du måste ta reda på vem du är och vad som är ditt sanna jag, och det är inte alltid så enkelt.
Att säga "Jag älskar dig" kan låta enkelt, men kanske måste du upprepa de orden tusentals gånger innan de får fäste, slår rot inom dig och du börjar tro på dem. Jag säger inte att det är lätt, men det är trots allt den väg du måste vandra för att finna dig själv och för att finna harmoni och balans. Vägen inåt.
Frågan är om du ska tro på andras ord eller om du ska finna din egen sanning? Han kunde se att hon format, sitt liv utifrån andras uppfattning om henne. Nu satt hon med pannan i djupa veck, och han såg det som ett gott tecken.Textstycke ur boken:
"En flicka från Paradiset"
Agneta Sjödin

***


I djupet inom varje människa finns all vetskap
 Det är där man ska söka sanningen.
För du kommer inte att ge dig förrän du känner
sanningen i ditt hjärta.
Det medvetande du bär inom dig är samma
medvetande som skapade universum.
Det som är inom dig är runt omkring dig.
Samma kraft lever inom, utom och i allt.
Förstår du hur mäktigt det är?


***


Vinden, som rör om, kommunicerar och för anden vidare in i dig genom andningen och ut i Världen genom stormarna. Vinden ger också inspiration, sanning och integration.
Vinden verkar enkelt och spontant. Var närvarande, medveten och i nuet. Då skapar du intimitet med dig själv och andra. Då lever du fullt ut i och vindens andetag kan föra din energi vidare.
Nollställ dig, var tom, öppen, ren och klar som en stilla skogssjö. Låt känslorna bli fria, visa sig och du blir synlig! Möt livet utan förväntningar eller krav och livet fyller dig med kärlek.

Du ser din värld som du är! Din tro, dina grundvärderingar, dina tolkningar, din vibration ger dig din alldeles egna spegelvärld att utvecklas i! När du börjar förstå vidden av din inre resa släpper behovet av yttre bekräftelse, yttre lycka eller yttre svar. I dina spegelvärldar, i dina relationer med andra och med dig själv kan du finna dina sanningar om Livet här på Jorden och i vintergatan. Spegeln reflekterar både skönhet och illusion utan värdering. Ta emot, lär och fördjupa din inre visdom genom den magi som din spegelvärld, din holografiska "verklighet" innebär. Du är en själ med en kropp och du består av energi och medvetande. Du är på en galaktisk jordisk resa till att bli än ljusare, än mer vis och du genomför Ljusets allomfattande kärlek på Jorden!! Fira denna din fantastiska resa till att förstå Livet! Tack!!
FALSKA PROFETER


En nattvind blåser in
Skallrar i fönstren innan regnet faller
Jag tänder mina röda ljus
Dom blir ett substitut för mänsklig närhet
Och värme

Har vi en själ har våra själar i så fall en
Tvilling nånstans
En spegel en kula av kristall
Som visar framtid
Tror du på framtiden?

Du måste kunna ensamhet
Om du vill förstå en annan människa
En känsla
Vi kommer alla någon annanstans ifrån
Än där du råkar vara
Just nu
Alla som vi känner är på flykt från någonting
Och det som skrämmer oss kan vi inte välja
Synden skammen skulden döden
Otillräckligheten i oss själva

Gallergrindar slår igen
Murar av betong växer omkring oss
Graffiti & affischer, Peace & Love bredvid
Nazismen några könsord lite religion
Vi värnar om vår tryckfrihet
Vi älskar våran valfrihet
Vi tar oss friheten
Att hylla toleransen men vi pekar
våra anklagande fingrar
Mot allt som inte passar in här

Jag ska vara ditt land
Du ska va min armè
Det här är min propaganda
Mina flaggor du ser
Åh vi har bara varandra
Det är det enda jag vet
Så låt mig vara ditt krig
Du kan vara min fred
Låt mig vara i fred

Du säger att jag valde min exil
Men jag såg det som ett uppdrag
Ett förtroende
Och även självvald ensamhet förändras när
åren går till en annan sorts ensamhet
Det bästa i mitt liv kan varken
Lånas eller köpas eller säljas
Det bästa i mitt liv måste jag våga ge
Först då är det förtjänat 
Förtjänar jag dig?
Tror du jag pratar om förenklad
Mytologiserad kärlek?
Nej nej
Jag pratar om gemenskap, förståelse,
Solidaritet & vänskap
Så jävla dum är jag

Jag ska vara ditt land
Du ska va min armè
Det här är min propaganda
Mina flaggor du ser
Åh vi har bara varandra 
Det är det enda jag vet
Så låt Mig vara ditt krig
Du kan vara min fred

Du vet det
Jag vet det
Vi är falska profeter
Jag kan visa dig nu
Jag kan ge det till dig
Jag kan visa dig all min respekt
Kan du visa mig nu?
Kan du ge det till mig?
Kan du visa mig all din respekt


Artist: KENT
Låtskrivare: Joakim Berg
Det är viktigt att hela tiden våga gå vidare mot nya mål och lärdomar, och släppa taget om det som varit och vara tacksam för allt vi lärt oss. Vi utvecklas genom att fortsätta mot nya upplevelser och lärdomar - Inte genom att konstant blicka tillbaka i ångest och inte våga fortsätta på grund av rädsla och osäkerhet.
Dessutom måste vi dela med oss av våra lärdomar för att kunna uppfyllas av ny kunskap.

Du har ett helt liv av besvikelse och obearbetad sorg inom dig och du har precis erkänt för dig själv att det är så. Du blir rädd för all smärta som kommer upp till ytan och skulle nog helst förtränga känslorna igen. Men det är bättre att öppna sig och be vinden om hjälp att rena och underlätta din börda, än att trycka ner dem. Du måste ge utrymme för ljus, glädje och kärlek i ditt inre. Hur ska det få plats om där är fullt av mörker, sorg och förakt? Allt sker i sinom tid. Fjärilslarven vi pratade om blir inte fjäril över en natt.
Du behöver bala stilla dig och lyssna inåt. Var sak har sin tid, och just nu kan du vara stolt och tacksam över att du har mod att möta din sorg och dina besvikelser.

Det finns lärdomar i livets alla skeenden. Ibland ser vi dem inte förrän långt efteråt.Textstycke ur boken:
"Flickan från Paradiset" 
Agneta Sjödin


Vad är meningen med livet? undrade hon...

Vi får varje dag finna meningen med just den dagen, varje stund finna meningen med just den stunden. På det sättet blir vi närvarande och uppmärksamma.
I livet skapas tillfällen som ger möjlighet till förändring.
Du måste lära dig att se, att betrakta och känna skiftningarna. Varje händelse, stor som liten, är ett tillfälle som kan leda till något nytt.
Det enkla är ibland det svåra. Ibland måste man ta sig över stora hinder för att förstå hur enkelt det i själva verket är.

Ett meningsfullt liv för mig skulle vara att kunna känna mig lugn och trygg inombords, inte rädd. Att vara omgiven av kärlek, vänner och skratt.
Att våga tala om vad som helst och vara den jag är... vem det nu är? avslutade hon sitt svar.

Ja vem är hon? Vad drömmer hon och längtar efter?

"Livet" svarade hon kort. Jag längtar så efter livet...Textstycke ur boken:
"Flickan från Paradiset"
Agneta Sjödin


***


Du kommer till en punkt i livet
då du väljer att gå bort från drama.
Du väljer istället det enkla.
Okomplicerade och meningsfulla.
Älska dem som behandlar dig väl
och be för dem som inte gör det.


@meditationsguiden


***


***


Släpp taget
om det som
sårade dig
men glöm
aldrig bort vad
det lärde dig.


@meditationsguiden


***Det fanns en tid då vi ägde vetskapen om att allt var ett - vi hörde samman och hade kontakt med allt levande i universum. Det var en tid av glädje och kärlek, men allt förändrades, och utan att någon vet hur det gick till så uppfattade vi människor oss separerade från kraften där allt har sitt ursprung. Så började en efter en vandra iväg från enheten, och omedvetet växte en klyfta fram. Avståndet växte sig allt större, tills de mest dominerande personligheterna satte sig själva som kungar och ledare. Allteftersom tiden gick började människor se livet som något svårt och komplicerat och att det omöjligen kunde vara enkelt och i harmoni med allt levande.

Med avståndet följde rädsla och tvivel, misstänksamhet och våld. Människor förlorade kontakten med sin inre stillhet, där rösten som vägleder talar, och människorna lät sig istället styras av allt de såg utanför sig själva. De lyssnade på andra människors uppfattning om dem istället för sin inre röst. Allt som pågick utanför blev deras verklighet. Allt som inte var verkligt blev verkligt, skulle man kunna säga. En känsla av tomhet uppstod, men ingen förstod att det berodde på att man vandrat bort från källan. Människorna hade glömt den. Längtan fanns där likafullt, så de började söka utanför sig själva i hopp om att känna den lyckan och enhet som de en gång i tiden visste att de hade haft. Detta ledde bara till att de kom längre och längre bort från källan som förenar allt. Men minnet av ursprunget ligger nergrävt inom oss - det finns de som väljer att söka efter dessa minnen och det finns de som väljer att låta bli, för att de tror att minnena bara är sagor...

Och hur slutar historien? Undrar ni.

Det beror på hur många som väljer att minnas...och hur många som då väljer en bättre väg som kan befria dem från deras mentala fängelse.Textstycke ur boken:
"Flickan från Paradiset"
Agneta Sjödin

***


Ju mindre energi
du ger till dem
med negativ
energi desto
större blir din
inre frid.


@meditationguiden


******


Låt ingen
bakbinda
dina vingar,
utan flyg högt.


@meditationguiden


***


***


Fortsätt, även
om det tar tid.
Lita på den
högre planen.


@meditationguiden


***


***


Vi är här för
att växa och
utvecklas.
Glöm inte bort
att njuta av resan...


@meditationguiden


***
***


En människa som
 mår bra har aldrig
behov av att
attackera eller
förlöjliga en 
annan människa.

-Kay Pollak******


Lägg energi
på dem som
lyfter och ser dig,
inte dem som
dränerar och
skuldbelägger dig.


@meditationsguiden


***

***


Du har lärt dig att hantera livet felaktigt.
Faktum är att livet alltid handlar om kärlek.
Det är ditt missbruk av det för att hata och
vara rädd som gör ditt liv svårt.


***
Som människa handlar den stora möjlighet du har här nu mitt i denna stora förvandling av Jorden. Du har valt att vara här och du bär med dig visdom genom dina erfarenheter. Tillsammans bildar vi. Det kollektiva mänskliga medvetandet och en nyckel är att din frekvenshöjning bidrar till det kollektivas resning från det gamla, sargade Jorden och in i en gyllene tidsålder. Du är först och främst en oändlig själ från källan som nu deltar i en mänsklig dröm kallad liv. Var human, medkännande och vänlig. Sann förståelse är guld värd för dig själv och de du möter.
Tack!!Med kärlek till dig!
Kram
Bettan

1 kommentar: