onsdag, april 15

Din inre resa mot Ljuset


Jag önskar att du kunde se min sanna natur. Bortom min kropp och alla etiketter finns en flod av ömhet och sårbarhet. Bortom stereotyper och antaganden finns en glänta av öppenhet och äkthet. Bortom minne och ego finns en ocean av medvetenhet och medkänsla.


Kämpa inte för att läka dina sår. Bara häll tid i ditt hjärta och vänta. När dina sår är redo, läker de av sig själva.Textcitat från boken:
Allt du kan se när du saktar ner
Av: Haemin Sunim
Vi ser omvärlden enbart genom det fönster vår egen uppfattningsförmåga utgör. När vår inre värld är stökig, är omvärlden likadan. Och när vår inre värld är fridfull, är även omvärlden det. Att vara förtrogen med sin inre värld är precis lika viktigt som att försöka förändra omvärlden.Du som är missmodig med brustet hjärta, jag vet att du en gång var jag och jag en gång var du.
Så idag ber jag för dig...
Textcitat från boken:

Allt du kan se när du saktar ner
Av: Haemin Sunim
När vi ser på den yttre världen, tittar vi enbart på den lilla del som intresserar oss. Den värld vi ser är inte hela universum, utan en begränsad version som bara innehåller det som är aktuellt för vår inre värld. Men i våra tankar är denna lilla värld just hela universum. Vår verklighet är inte det oändliga kosmos, utan den minimala andel som vi väljer att fokusera på. Verkligheten existerar eftersom vår uppfattning om den existerar. Utan vår uppfattning skulle inget universum finnas.

Världen blir till i och med att vi är medvetna om den. Vi kan inte leva i en verklighet som vi är omedvetna om. Världens existens beror helt på vår uppfattningsförmåga, precis som vår uppfattningsförmåga är beroende av att ha världen att vara medveten om.

Med utgångspunkt i tanken att världen vi ser genom vår uppfattningsförmågas perspektiv är begränsad kan vi därför om vi övar upp denna uppfattningsförmåga, och med vishet väljer vad vi fokuserar på - lyckas uppleva omvärlden på ett sätt som är i harmoni med vår inre värld.

Det ska illustrera att man alltid upplever omvärlden genom sin egen subjektiva uppfattning. När ens uppfattningsförmåga är full av glädje och medkänsla är världen likadan. När ens inre värld är fylld av negativa tankar förefaller även omvärlden negativ. Så om du känner dig överhoppad och stressad, kom då ihåg att du inte är maktlös. När din inre värld finner lugnet, gör omvärlden det också.Textstycke ur boken:
Allt du kan se när du saktar ner
Av; Haemin Sunim


Det intresserar mig inte
Vilka planeter som står i rät
vinkel med din måne...

Jag vill veta
ifall du har rört vid
mitten av din egen sorg,
om du har öppnat upp
av livets svek
eller har skrumpnat och
stängt dig
På grund av rädslan för
ytterligare smärta.
Jag vill veta
om du kan sätta dig ner
tillsammans med smärtan,
min eller din egen,
utan att försöka gömma den
eller göra den blekare
eller fixa den
Jag vill veta
ifall du kan se skönhet
fastän den inte är vacker,
varje dag.
Och om du kan avgöra ditt
livs källa
utifrån dess närvaro.
Jag vill veta
om du kan leva med ett
misslyckande,
ditt och mitt,
och ändå stå vid sjöns rand
och utropa ett "Ja" till fullmånens
silvriga sken.
Det intresserar mig inte
vilka du känner
eller hur det kom sig att
du kom hit.
Jag vill veta om du kommer
att stå i eldens mitt
tillsammans med mig
och inte rygga tillbaka.
Det intresserar mig inte var
eller vad eller med vem
du studerat
Jag vill veta
vad som håller dig uppe inifrån,
när allt annat faller undan.
Jag vill veta
om du kan vara ensam
med dig själv
och om du verkligen gillar
det sällskap du har
i de tomma stunderna...


Av: Poeten
Oriah Mountain Dreamer


Livet kan ibland vara överväldigande, särskilt när vi ställs inför en rad olika förändringar. Det kan få oss att känna oss ensamma och isolerade. Men när vi tar kontakt med det högre jaget, den andliga versionen av oss själva, inser vi att vi alltid har all kärlek och allt stöd vi behöver.
Det högre jaget är den sanna essensen av dig - en del av din själ. Det är den totala och fullständiga versionen av dig själv, fri från projektioner, problem, avtryck och rädslor - den gudomliga versionen av dig.
Det som existerar på det jordiska planet är bara en liten del av hela ditt jag som tar del av det fysiska livet. Det högre jaget övervakar det mänskliga Jaget, och om vi ber det högre Jaget om hjälp kan det vägleda oss genom livet här på jorden.
Vi kan när som helst be om och ta emot hjälp från det högre jaget. Men om vi släpper taget om rädsla och projektioner och höjer vår frekvens kan vi mera regelbundet leva i nära kontakt med vårt högre Jag. Det högre Jagets frekvens är villkorslös kärlek, så ju mer vi tillbringar i denna frekvens desto mer närmar vi oss en sammansmältning med vårt högre Jag. Det innebär att välja att se på våra upplevelser ur ett själsligt perspektiv snarare än ur egots perspektiv. Det innebär också att vara snälla mot andra och att helt och fullt älska och acceptera oss själva. Inte förrän vi når den punkten där det mänskliga Jaget och det högre Jaget smälter samman i den villkorslösa kärlekens frekvens får vi förmågan att kontakta det högre Jaget genom meditation. När vi förenas med det högre Jaget omsluts vi av en känsla av fullständig frid och villkorslös kärlek. Det är då vi blir helt medvetna om hur mycket vi behöver rensa bort och släppa taget om. Att förenas med det högre Jaget hjälper oss att inse hur vi borde känna oss hela tiden. När vi skapar denna kontakt får vi information om hur vi kan förbättra våra liv - om vi bara lyssnar. Det är dags att leva livet så som din själ valde att du skulle göra innan du kom hit. Koppla ihop dig med ditt högre Jag och den villkorslösa kärlekens frekvens, välj själens väg genom livet och börja leva ett liv fullt av kärlek!
WHEN THE CHILDREN CRY

Lilla barnet torka dina gråtande ögon
Hur kan jag förklara den rädsla du känner inuti
För att du föddes in i den onda världen
Där människan dödar människan och ingen
vet precis varför
Vad har vi blivit, se bara vad vi har gjort
Allt vi förstörde måste du bygga igen
När barnen gråter, låt dem veta att vi försökte
För när barnen sjunger börjar den nya världen
Lilla barn du måste visa vägen
Till en bättre dag för alla unga
För att du föddes för att hela världen ska se
Att vi alla kan leva med kärlek och fred
Inga fler presidenter och alla krig kommer att sluta
En enad värld under Gud
När barnen gråter, låt dem veta att vi försökte
För när barnen sjunger börjar den nya världen
Vad har vi blivit, se bara vad vi har gjort
Allt vi förstörde måste du bygga igen
Till en bättre dag för alla unga
För att du föddes för att hela världen ska se
Att vi alla kan leva med kärlek och fred
Inga fler presidenter och alla krig kommer att sluta
En enad värld under Gud
När barnen gråter, låt dem veta att vi försökte
För när barnen sjunger börjar den nya världen
Vad har vi blivit, se bara vad vi har gjort
Allt vi förstörde måste du bygga igen
Inga fler presidenter och alla krig kommer att sluta
En enad värld under Gud
När barnen gråter, låt dem veta att vi försökte
När barnen slåss låt dem veta att det inte är rätt
När barnen ber låt dem veta vägen
För när barnen sjunger börjar den nya världen


Artistgrupp: White Lion
Låtskrivare: Vito Bratta/Mike Tramp
(Översatt till Svenska)

Pila inte av och an som ett stim småfisk bara för att det är så dina vänner gör eller för att andra säger att det är så du själv borde göra. Stå fast vid dina övertygelser. Vänd upp och ner på rådande mönster och bli en trendmästare.

Ibland måste du kämpa för dina övertygelser. Du kan inte vara alla till lags. Tveka inte bara för att du är rädd att någon kanske ska kritisera dig. Du kommer förmodligen att få en hel del fiender.
Men många andra kommer att respektera dig, eftersom du stod upp för det du trodde på.

För oupplysta människor är inte alla dagar bra eftersom de känner sig tillfreds enbart när allt inträffar på det sätt de vill.
För upplysta människor är alla dagar bra, eftersom de känner sig fria i vetskapen om att ingen kan ta ifrån dem deras visdom.Textcitat från boken:
Allt du kan se när du saktar ner
Haemin Sunim


Vilka omständigheterna än kan vara, så känn dig aldrig underlägsen. Kom ihåg att Gud har skapat dig till sin gudomlighets avbild. Du är den mest älskade dotter eller son av Gud. Du är också Buddha, även om du själv ännu inte har insett detta. Du har samma buddha väsen som alla andra buddhor i hela universum. Låt ingen få dig att känna att du är mindre värld än så.

Om vi fokuserar på att tillämpa lärorna i våra vardagliga liv inser vi att den kärlek Jesus lärde ut inte skiljer sig från den medkänsla Buddha lärde ut. Om du vill se frid mellan skilda andliga vägar, lev då som du lär.Textstycke ur boken:
Allt du kan se när du saktar ner
Av: Haemin Sunim


***


Låt inte andras åsikt om dig definiera vem du är. Istället för att oroa dig för vad andra ska tycka, ägna dig helt och fullt åt dina drömmar.


När andra inte tycker om oss, är det inte vårt problem utan deras. Alla kommer inte att tycka om oss. Detta är ett problem enbart om vi tillåter det att besvära oss.Textcitat från boken:
Allt du kan se när du saktar ner
Av: Haemin Sunin


***
Och nu när ni har jobbat med er integrations-resa, kommer ni att upptäcka att det blivit så lätt och så naturligt att upprätthålla era höga vibrationer - oavsett vad som pågår med människorna/Världen omkring er.
De tunga, täta dagliga nyhetsrapporterna (om viruset, nedstängningar, världsekonomin,) kommer ofta att kännas som om det inte finns någon "tyngd" i dem. Med andra ord, den här typen av nyheter har inte längre makten att: göra er oförmögna till saker, sänka era vibrationer, eller knuffa er tillbaka till det hårda greppet av den rädsla som dominerat denna vackra planet i tusentals år.

Bettan
***

Håll dina tankar positiva, för dina tankar blir dina ord. Håll dina ord positiva för dina ord blir ditt beteende. Håll ditt beteende positivt, för ditt beteende blir dina vanor. Håll dina vanor positiva, för dina vanor blir dina värderingar. Håll dina värderingar positiva, för dina värderingar blir ditt öde.

- Mahatma Gandhi


***
***

Sluta oroa dig för vad andra tycker, och bara gör precis det ditt hjärta önskar.
Överbelamra inte din hjärna med tankar på alla möjliga negativa scenarier. Försök att inte komplicera ditt liv, och stå för dina önskemål. Först när du själv är lycklig, kan du hjälpa till att göra världen till en lyckligare plats.


***

Ljusarbetare arbetar hårt just nu över hela planeten i denna tid då allt ställs på ända. Det är mycket som kommer fram i det fördolda. Människor börjar se och förstå att saker och ting inte alltid är som de trodde. Förvirringen kan vara stor hos många och de förstår inte riktigt vad det är som händer i deras värld.
Världen har precis som du sina upp och ned gångar. Alla nedgångar kan innebära ett visst lidande, men de kan också vara en av de största välsignelserna. Det kan vara då man har möjlighet att växa, att förändra sig och sin värld till ett högre och visare sätt att leva och att vara.
Det är nu ni har chansen, att göra något bättre för er själva och den värld ni lever i. Det gäller då att se igenom förvirringen och den smärta som den kanske orsakar er. Var stilla och iaktta det som händer utan att på något sätt döma det som bra eller dåligt. Bara registrera det som händer och var glad över att något nytt nu kan komma in. Något som är klokare och visare än det omedvetna jaget eller den omedvetna värld som ni hittills har levt i.
Det är nu ni måste föra in kärleken i ert liv och i er värld. Det är nu ni behöver stå stilla i er egen frid och med trosvisshet följa den ledning som ni har inom er. Inom denna sfär finns ingen rädsla och ej heller något dömande. Använd friden och kärleken som vapen för att vinna den strid som utspelas på Jorden idag. Allt annat tar egot över. Var försiktig med att döma dina medmänniskor, ni är alla sammanbundna i det kollektiva fältet, och ni har alla lagt era skatter där både de rena och de orena.
Ljuset är starkare och moder Jord ökar sina frekvenser tillsammans med allt levande just nu och när vi nu går framåt i denna pandemin härva kommer ni att se många positiva effekter av ert arbete så småningom, men det kommer att ta tid. Under tiden kan vi alla fortsätta att fira hur människor har stöttat andra igenom det här.
Fortsätt att fokusera på att använda den här tiden till att gå till ditt inre och bearbeta det ni behöver bearbeta. Använd tiden till att släppa det som inte längre tjänar er, så att ni kan släppa in mer av de högre frekvensenergierna som bombarderar Jorden vid den här tiden.
Vi står nu på randen för ett mänskligt massuppvaknande och ni kan se det som sker just nu som en praktisk övning för avslutandet av medvetandeskiftet, eftersom det kommer att finnas individer som kommer att ha en mycket svårare tid än de av er som har vaknat upp och arbetat med er själva, och de kommer att behöva er hjälp. Den hjälp som ni ger mänskligheten nu är något som ni kommer att vilja bygga på under de kommande månaderna och åren.


Ljuset är vägen...


Älskade ni!
Bettan

1 kommentar: